Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Ionchas maidir le scolairí

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
1 saolré madra
 1. 1.1

  amlíne shimplí a chruthú a rianaíonn na céimeanna i saol madra

 2. 1.2

  pictiúir éagsúla de mhadraí a rangú de réir céimeanna forbartha

 3. 1.3

  roinnt fadhbanna sláinte/sláinteachais a fhulaingíonn madraí a liostú

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
2 tairbhí a bhaineann le madra bheith agat
 1. 1.4

  roinnt cúiseanna a mbíonn madraí ag daoine a liostú agus ina measc na tairbhí sóisialta

 2. 1.5

  plean aclaíochta a oibriú amach a rachadh chun tairbhe madraí agus a gcuid úinéirí

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
3 ról madraí inár saol
 1. 1.6

  torthaí suirbhé a rinne siad ar luach madraí ag daoine a bhfuil aois agus riachtanais dhifriúla acu a chur i láthair a bpiaraí

 2. 1.7

  déantúsán a chruthú chun eolas a chur ar fáil ar phórtha madraí agus a dtréithe

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
4 madra a roghnú
 1. 1.8

  na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le madra bheith agat a phlé lena bpiaraí

 2. 1.9

  an méid atá i gceist i dtaca le haire a thabhairt do mhadra a chur in iúl

 3. 1.10

  critéir a úsáid chun madra ar mhaith leo bheith acu a roghnú

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
5 athmhachnamh agus aistriú
 1. 1.11

  athmhachnamh a dhéanamh ar an méid a foghlaimíodh sa snáithe seo agus é sin a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs fíor nó samhailteach i dtaca lena madra ‘féin’

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
1 bia
 1. 2.1

  sláintiúil agus míshláintiúil a lipéadú ar bhianna madraí

 2. 2.2

  comparáidí a dhéanamh le bianna atá sláintiúil ag daoine

 3. 2.3

  clár bia le haghaidh réimse bia folláin do mhadraí a phleanáil agus a dhearadh

 4. 2.4

  praghsanna bianna madraí i siopaí áitiúla a chur i gcomparáid lena chéile

 5. 2.5

  bianna so-ite a dhéanamh dá madra ‘féin’

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
2 grúmaeireacht
 1. 2.6

  gnáthaimh shláinteachais do mhadraí a liostú

 2. 2.8

  fianaise a léiriú d’fhoghlaim i ndiaidh cuairt a thabhairt ar speisialaí, amhail grúmaeir madraí nó tréidlia

 3. 2.7

  comparáid a dhéanamh idir na héifeachtaí ar mhadraí agus ar dhaoine mura leantar de ghnáis sláinteachais

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
3 aclaíocht
 1. 2.9

  aclaíocht fholláin do mhadraí a aimsiú

 2. 2.10

  comparáidí a dhéanamh idir sin agus na tairbhí a bhaineann daoine as aclaíocht

 3. 2.11

  míniú conas an madra a aclú go sábháilte

 4. 2.12

  dea-chleachtas agus feasacht ar shábháilteacht a léiriú  agus iad ag siúl le madra

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
4 foscadh
 1. 2.13

  míniú cén fáth a mbíonn foscadh ag teastáil ó mhadraí

 2. 2.14

  comparáidí a dhéanamh idir sin agus foscadh a bhíonn de dhíth ar dhaoine

 3. 2.15

  taighde a dhéanamh ar chineálacha difriúla foscaidh don mhadra

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
5 athmhachnamh agus aistriú
 1. 2.16

  athmhachnamh a dhéanamh ar an méid a foghlaimíodh sa snáithe seo

 2. 2.17

  rud éigin a dhearadh agus a dhéanamh dá madra féin le húsáid mar fhoscadh, teas, compord nó spraoi

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
1 sláinte agus sláinteachas
 1. 3.1

  rioscaí féideartha sláinte a leagan amach do dhaoine agus madra sa bhaile acu

 2. 3.2

  bunchleachtais chúram pearsanta a aithint atá le cur i gcrích nuair a bhíonn madra sa bhaile

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
2 costais a bhaineann le madra a choimeád
 1. 3.3

  an costas atá leis an madra a choimeád ar feadh lae/seachtaine agus/nó míosa/bliana a ríomh trí áireamhán a úsáid

 2. 3.4

  fianaise ar roinnt de na costais sin a bhailiú trí chuairteanna a dhéanamh ar dhaoine sa phobal agus/nó trí shiopadóireacht ar líne

 3. 3.5

  admhálacha siopadóireachta a mhíniú, ag réasúnú (más cuí) cén difear atá idir earraí só agus earraí riachtanacha

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
3 contúirtí faoin bhaile
 1. 3.6

  contúirtí féideartha do mhadra i dtimpeallacht an bhaile a liostú

 2. 3.7

  seicliosta a dhéanamh den dea-chleachtas chun madra a choimeád sábháilte sa bhaile

 3. 3.8

  daoine, grúpaí nó eagraíochtaí a aimsiú a dtiocfadh leo cabhrú le linn cásanna éigeandála

 4. 3.9

  rólimirt a dhéanamh de ghlaoch gutháin nó téacs chuig na seirbhísí éigeandála chun teagmhas a bhaineann le madra a thuairisciú

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
4 athmhachnamh agus aistriú
 1. 3.10

  athmhachnamh a dhéanamh ar an méid a foghlaimíodh sa snáithe seo agus é sin a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs fíor nó samhailteach i dtaca lena madra ‘féin’

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
1 freagrachtaí úinéara
 1. 4.1

  na freagrachtaí a bhaineann le madra bheith i seilbh duine a liostú

 2. 4.2

  bá a léiriú i leith daoine a bhfuil eagla orthu roimh mhadraí

 3. 4.3

  na háisíneachtaí cuí a ainmniú a thugann tacaíocht agus comhairle d’úinéirí madraí

 4. 4.4

  míniú cad a dhéantar ma thagann tú trasna ar mhadra colgach

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
2 áiteanna agus imeachtaí a bhaineann le madraí
 1. 4.5

  a aithint gur gá seiceáil má cheadaítear madraí isteach in áiteanna áirithe

 2. 4.6

  áiteanna agus imeachtaí a aithint a bhaineann le madraí go speisialta

 3. 4.7

  cuairt a thabhairt ar cheann amháin, ar a laghad, de na háiteanna sin

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
3 madraí a chabhraíonn linn
 1. 4.8

  na bealaí a ainmniú conas is féidir le madraí cabhrú linn sa phobal

 2. 4.9

  agallamh a chur ar dhuine a oibríonn le madra nó a bhfuil ceann acu a chabhraíonn leo

 3. 4.10

  feasacht a léiriú ar conas is féidir le madraí cabhrú le daoine éirí neamhspleách

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
4 athmhachnamh agus aistriú
 1. 4.11

  athmhachnamh a dhéanamh ar an méid a foghlaimíodh sa snáithe seo agus é sin a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs fíor nó samhailteach i dtaca lena madra ‘féin’

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.