Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Ionchas maidir le scolairí

Tugann * ag deireadh an toraidh foghlama le fios go n-úsáidtear an tSínis agus Béarla/Gaeilge chun an toradh sin a bhaint amach. Sna cásanna eile, úsáidtear an tSínis. 

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
1 beannachtaí pearsanta, feasacht a léiriú ar ghnásanna
 1. 1.1

  beannachtaí simplí a thuiscint agus a mhalartú

 2. 1.2

  ainmneacha agus teidil Shínise a úsáid go cuí 

 3. 1.3

  a ainm féin a scríobh i gcarachtair Shínise

 4. 1.4

  teachtaireachtaí simplí a sheoladh ag úsáid pinyin 

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
2 Faisnéis phearsanta áirithe a mhalartú
 1. 1.5

  faisnéis a roinnt faoi aois agus breithlá

 2. 1.6

  uimhreacha bunúsacha a thuiscint agus a úsáid

 3. 1.7

  léirthuiscint a bheith aige do shuntasacht chultúrtha na n-uimhreacha Sínise* 

 4. 1.8

  a gcomhartha Stoidiaca féin a rá agus a aithint*

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
3 Ábhar spéise agus caitheamh aimsire
 1. 1.9

  duine atá ag labhairt faoina chaithimh aimsire a thuiscint

 2. 1.10

  labhairt faoi chaitheamh aimsire agus ábhar spéise (rudaí a thaitníonn/nach dtaitníonn leis) 

 3. 1.11

  léirthuiscint a bheith aige don tsuntasacht chultúrtha a bhaineann le dathanna sa tSín* 

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
4 Faisnéis a roinnt faoin saol sa bhaile agus faoin teaghlach
 1. 1.12

  craobh ghinealaigh shamplach Shíneach a tharraingt*

 2. 1.13

  an saol laethúil sa tSín/sa bhaile a thuiscint agus labhairt faoi

 3. 1.14

  comparáid a dhéanamh idir roinnt gnásanna bia sa tSín/sa bhaile* 

 4. 1.15

  na meáin dhigiteacha a úsáid chun faisnéis a fháil agus a roinnt

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
1 Dul timpeall na Síne
 1. 2.1

  treoracha a iarraidh agus a thuiscint

 2. 2.2

  roinnt cathracha agus áiteanna cáiliúla sa tSín a mharcáil ar an léarscáil*

 3. 2.3

  eolas simplí faoin aimsir a iarraidh agus a thuiscint

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
2 Cultúr na Síne a cheiliúradh
 1. 2.4

  taighde a dhéanamh ar ghnásanna Bhliain Nua na Síneach a bhfuil aithne fhorleathan orthu*

 2. 2.5

  léirmhíniú a thabhairt ar roinnt faisnéis shimplí faoi Bhliain Nua na Síneach

 3. 2.6

  féile earraigh a eagrú ina seomra ranga/scoil*

 4. 2.7

  amhrán/dán/damhsa Sínise a aithris/a dhéanamh 

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
3 Dul ag siopadóireacht
 1. 2.8

  comparáid a dhéanamh idir ‘na nithe is géire a theastaíonn’ ó dhéagóirí sa tSín agus ina thír féin*

 2. 2.9

  méideanna agus praghas roinnt míreanna a thuiscint agus labhairt fúthu

 3. 2.10

  ról-imirt a dhéanamh ar imeacht siopadóireachta le hairgeadra Síneach

 4. 2.11

  íomhánna a chruthú de ghnáthmhargaí sráide agus siopaí Síneacha* 

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
4 Dul amach i gcomhair béile Síneach
 1. 2.12

  beannachtaí i mbialann a thuiscint agus a fhreagairt

 2. 2.13

  gnáth-bhialann Shíneach a dhearadh le meáin dhigiteacha*

 3. 2.14

  roinnt mias ar bhiachlár i mbialann Shíneach a aithint 

 4. 2.15

  na miasa a theastaíonn uaidh a ordú a rá

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
1 dul ar scoil sa tsín
 1. 3.1

  teanga an tseomra ranga sa tSínis a thuiscint agus a úsáid

 2. 3.2

  labhairt le foireann na scoile go cuí* 

 3. 3.3

  labhairt faoi ábhair a ndéantar staidéar orthu i scoileanna na Síne agus na hÉireann

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
2 gnáthlá scoile
 1. 3.4

  comparáid a dhéanamh idir amchláir laethúla i scoileanna na Síne agus na hÉireann* 

 2. 3.5

  an t-am a iarraidh agus a insint 

 3. 3.6

  labhairt faoin obair baile sa tSín agus in Éirinn 

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
3 Taobh amuigh den rang
 1. 3.7

  duine atá ag labhairt faoina am saor a thuiscint 

 2. 3.8

  ceist a chur faoi ghníomhaíochtaí scoláire i rith am saor sa tSín

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
4 Na meáin shóisialta agus meáin eile
 1. 3.9

  foghlaim faoin gcaoi a n-úsáideann Sínigh óga an t-idirlíon sa tSín*

 2. 3.10

  grúpa do líonra sóisialta Síneach a chruthú*

 3. 3.11

  naisc ar líne a bhunú le labhairt sa tSínis*

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
1 an tsínis ar fud an domhain
 1. 4.1

  a thaispeáint cá labhraítear an tSínis go forleathan le léarscáil den domhan*

 2. 4.2

  na teangacha a labhraítear sa tSín a thabhairt le fios*

 3. 4.3

  comparáid a dhéanamh idir an tSínis agus teanga eile ó Oirthear na hÁise*

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
2 teangacha a fhoghlaim
 1. 4.4

  na teangacha is féidir leis a labhairt a thabhairt le fios 

 2. 4.5

  na rudaí is féidir leis ‘a rá agus a dhéanamh’ i scileanna teanga Sínise difriúla a léiriú 

 3. 4.6

  a thaithí ar theangacha éagsúla a fhoghlaim a roinnt, an tSínis san áireamh*

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
3 Muintir na Síne ar fud an domhain
 1. 4.7

  taighde a dhéanamh ar dhaoine agus/nó imeachtaí cáiliúla Síneacha*

 2. 4.8

  duine/teaghlach Síneach a chur in aithne don rang 

 3. 4.9

  imeacht cultúrtha Síneach a eagrú

 4. 4.10

  cur síos a dhéanamh ar thionscadal Síneach-Éireannach, e.g. cluichí Gaelacha na Síne*

Foghlaimíonn na scoláiri faoi Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire
4 Aireagáin agus nuálaíochtaí Síneacha
 1. 4.11

  cur síos a dhéanamh ar aireagán Síneach a bhfuil aithne mhaith air* 

 2. 4.12

  tionscadal gairid a chur i láthair ar thionscnamh Síneach dá rogha, m.sh. an tOllphanda a shábháil*

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.