Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Forbhreathnú: Naisc

Ráitis Foghlama

 

Ráiteas

Samplaí d’fhoghlaim ghaolmhar sa chúrsa

   

RF 4: Cruthaíonn agus cuireann an scoláire i

I snáitheanna 1, 3 agus 4 bíonn an scoláire páirteach

láthair saothair ealaíonta agus tuigeann sé/sí

i ngach gné de phróiseas cruthaitheach na beochana.

an próiseas agus na scileanna atá i gceist.

Feictear an tábhacht a bhaineann le seicheamhú agus

 

foighne i bpróiseas cruthaitheach.

   

RF 20: Úsáideann an scoláire teicneolaíochtaí cuí

Le linn seit/carachtair a chruthú, foghlaimíonn

chun dul i ngleic le dúshlán deartha.

an scoláire chun dúshláin deartha a shárú

 

ina aonar agus mar bhall de ghrúpa trí

 

raon Aipeanna difriúla mar aon le cláir

 

do tháibléid agus ríomhairí glúine a úsáid. Foghlaimíonn

 

an scoláire freisin chun radhairc a thógáil ó

 

uilleannacha difriúla leis na gairis chuí.

   

RF 21: Cuireann an scoláire scileanna praiticiúla i bhfeidhm

Úsáideann an scoláire na scileanna a fhoghlaimítear

de réir mar a fhorbraíonn sé/sí múnlaí agus táirgí

in ábhair eile ar nós Teicneolaíochta agus/nó Teicneolaíocht

ag baint úsáide as ábhair agus as teicneolaíochtaí éagsúla.

Ábhar (Adhmad) agus oibríonn sé ar an ngearrchúrsa

 

seo sna ranganna sin.

   

RF 22: Léiríonn an scoláire tionscnaíocht,

I snáitheanna 3 agus 4, foghlaimíonn an scoláire

tá sé/sí nuálach agus forbraíonn sé/sí scileanna fiontraíochta.

chun fadhbanna a réiteach agus deiseanna a shainaithint.

 

Tríd an bpróiseas agallaimh, obair chomhoibritheach

 

agus taighde margaidh, forbraíonn an scoláire

 

scileanna gnó agus fiontraíochta.

   

RF 23: Tógann an scoláire smaoineamh ar

Cruthaítear léiriú beochana gearr mar

aghaidh ó cheapadh go réadú.

bhailchríoch ar an gcúrsa. Chun é sin a dhéanamh,

   
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.