Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

CR7 Sainithe (Feidhmeanna)

Moltar don mhúinteoir agus don scoláire na hacmhainní seo a úsáid mar ardáin chun a n-acmhainní féin a chruthú, mar chineál measúnaithe agus mar shaothair mhachnaimh do na punanna foghlama go háirithe. Ceapadh na hacmhainní go sonrach don scoláire le húsáid chun déantáin a thaifeadadh agus chun machnamh a dhéanamh ar a chuid foghlama, acmhainní html agus pdf go háirithe.
Ceapadh na Ceachtanna agus Tascanna Python don scoláire chun foghlaim le ríomhchlárú i stíl phraiticiúil atá bunaithe ar thascanna, ina aonar agus i gcomhar le daoine eile. Ina theannta sin, nuair is cuí, is féidir leis an scoláire tabhairt faoi dhúshlán Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla agus faoi dhúshlán ríomhchlárúcháin bhlocbhunaithe ar ardáin ineagarthóireachta html, é féin a mheasúnú le Bileoga Oibre Ríomhthascanna, agus tacú leis féin agus a dhúshlán a thabhairt le ceachtanna físeáin Python.

Coincheap an Ríomhchlárúcháin 7 Sainithe (Feidhmeanna)

Cineál Acmhainne Cineál ID Forléargas LO
Python-logo.jpg Introduction to Definitions Lesson 7.0  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs

2.2  2.3  2.5  2.9  

Python-logo.jpg Turtles and Definitions Lesson 7.1  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs 1.6  1.22  2.3  3.9
cat-logo-for-scratch.jpg Scratch and Python Task - Functions and Lists zip Measure CT skills. Extract, launch the html file and store your work. 1.1 - 1.7  2.4  2.20  2.21
Python-logo.jpg Definitive Tasks Lesson 7.2 pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs 1.7  1.22  2.3  2.4  2.6  2.7  3.5
 CT-Challenge-logo CT Challenge - Gold in a Treasure Chest zip Assess CT skills. Extract, launch the html file and store your work

1.20 - 1.23

2.5 - 2.7

microprocessor-logo CT-Challenge-logo A CT game using the microbit (Final Level 8) html A scaffolded Drop & Catch game. 9 levels from while loops to arrays (similar to lists) to functions. Edit the html file to create a new resource. 1.1 - 1.7  1.22  1.23
Intro to 3.13 - 3.14
Python-logo.jpg Definitions and a simplified Database Lesson 7.3 pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs 1.20  3.2  3.5  2.20
Sample txt file and Python Code zip A starter database txt file to accompany Lesson 7.3, with sample Python code 3.2  3.5
Python-logo.jpg Recursive Definitions (HL) Lesson 7.4 pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs 1.2  1.3  1.5  1.6  2.5  2.9
CT-Challenge-logoCT Challenge - Die Hard Water Beakers (HL) zip(46MB) Assess CT skills. Extract, launch the html file and store your work.

1.20 - 1.23

2.3 - 2.7

cat-logo-for-scratch.jpg Scratch and Python Task - Counting and Scrolling Numbers  zip Measure CT skills. Extract, launch the html file and store your work. 1.1 - 1.7  2.20  2.21

Python Video - Intro to Defintions building a menu option

Python Video - Passing parameters and using Modules

Python Video - Handling errors in passing parameters

Python Video - Local Variables and Return from Definitions

mp4 (vimeo)

Flip the classroom / support the learning

Python-logo.jpg

1.1 - 1.7 

1.21 - 1.23

2.3 - 2.9

2.16  2.18

Python Video - Recursive Definitions mp4 (vimeo) Flip the classroom / support the learning 2.4  2.9
CT-Challenge-logo CT Challenge - Paths and Nodes on the Hamiltonian Walk (HL) zip Assess CT skills. Extract, launch the html file and store your work.

1.20 - 1.23

2.5 - 2.9

Gabhann na hacmhainní molta thíos leis na Torthaí Foghlama agus cuireann siad leis an gceacht. I roinnt cásanna, beifear in ann léargas níos cuimsithí a fháil ar na Torthaí Foghlama nó aghaidh a thabhairt ar Thorthaí Foghlama nua.

Acmhainní Breise

LO    Cur síos ar an Acmhainn Ghréasáin lena mbaineann

3.11 - 3.14

microprocessor-logo

Microprocessor Videos, using Functions, addressing concepts for ALT4

Design your own Traffic Lights system (using crocodile clips)

Design your own Traffic Lights system (using a breadboard)

Design your own Battery Voltage Tester (using a 0-25V voltage sensor HEX code)

1.22  2.20 Trace your Python program  - A step-by-step visualisation of the execution of your programs.  python logo
2.3  2.4  2.9

Ann improves sailing using functions in a CT Fairytale

A CT Fairytale explanation of recursive algorithms

1.19 - 1.21

The CS Field Guide through agile software development to the importance of Christopher Alexander in customer involvement.    CS-field-Guide    

2.5 - 2.9

Read a paper on the famous RAINFALL problem.

Try a variation using a collaborative, design approach and the Python sandbox. etask-BW-assess

1.4 - 1.7 

2.6  2.9

3.5

Practice Python with a CT challenge (solutions also offered) Practice-Python-logo

Create a Fibonacci Function        

Write a function to randomly choose a word from the SOWPODS dictionary

1.4 - 1.7 

2.2 - 2.4

Learn more about Definitions that return values python logo

Calculate the sum of a list using a non-recursive (OL) definition and a recursive definition (HL).  python logo

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.