Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

ALT3 Tacaíocht

An chaoi leis na hacmhainní seo a úsáid.

Ceapadh na hacmhainní chun an scoláire a spreagadh le topaicí idirdhisciplíneacha a fhiosrú agus scileanna ríomhchlárúcháin, dearaidh agus algartamacha a chur i bhfeidhm ar shamhlacha a chruthú. Tugtar samplaí i Python agus Javascript d’fhás daonra a shamhaltú bunaithe ar cheist ó Thíreolaíocht na hArdteistiméireachta. Samhaltaítear ceist ó Fhisic/Staidéar Foirgníochta na hArdteistiméireachta i Scratch freisin. Fiosraíonn pacáiste ionsamhlúcháin an tsamhail bunaithe ar ghníomhaire agus éascaíonn sé anailís ar iompraíocht éiritheach. 


Moltar don mhúinteoir agus don scoláire na hacmhainní seo a úsáid mar ardáin chun a n-acmhainní féin a chruthú, mar chineál measúnaithe agus mar shaothair mhachnaimh do na punanna foghlama go háirithe. Ceapadh na hacmhainní go sonrach don scoláire le húsáid chun déantáin a thaifeadadh agus chun machnamh a dhéanamh ar a chuid foghlama, acmhainní html agus pdf go háirithe.

SNÁITHE 3     Tasc foghlama feidhmí 3: Samhaltú agus ionsamhlúchán

Type of Resource Type ID     Instructions Learning Outcomes
Population Growth Model with visualisation of data  Javascript logo html

Launch the html file / Read and Modify the model / Store your work

3.8  3.9  1.9  1.22  2.6 - 2.9
Model a physical problem involving energy transfer cat logo url Open in a browser to see the Scratch model in action / Read and Modify the model 3.8  3.9  1.9  1.22  2.6 - 2.9
Population Growth Model with visualisation of data         Python logo zip Extract and open the program / Read and Modify the model / Store your work 3.8  3.9  1.9  1.22  2.6 - 2.9
Netlogo - An online agent-based simulator url Open in a browser to see an Ant colony sourcing food / Explore other models 3.10
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.