Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

ALT2 Tacaíocht

An chaoi leis na hacmhainní seo a úsáid.

Fiosraíonn acmhainní gréasáin Thasc Foghlama Feidhmí 2 na leibhéil scafalra is féidir a sholáthar, an bhfuil na treoracha seo le cur i bhfeidhm ina n-iomláine, nó an acmhainní iad is féidir leis an múinteoir agus an scoláire a mhiondealú. Tá an ghné idirdhisciplíneach ina chuid thábhachtach den treoir anailísíochta. Cuimsíonn na hacmhainní tosaigh anailís ar théacs (Béarla, Stair) agus anailís ar chomhdhéanamh íomhá (Ealaín). Tacóidh dúshlán tosaigh smaointeoireachta ríomhaireachtúla faoi shonraí a ghlanadh leis na scileanna a theastaíonn don treoir seo.


Moltar don mhúinteoir agus don scoláire na hacmhainní seo a úsáid mar ardáin chun a n-acmhainní féin a chruthú, mar chineál measúnaithe agus mar shaothair mhachnaimh do na punanna foghlama go háirithe. Ceapadh na hacmhainní go sonrach don scoláire le húsáid chun déantáin a thaifeadadh agus chun machnamh a dhéanamh ar a chuid foghlama, acmhainní html agus pdf go háirithe.

SNÁITHE 3     Tasc foghlama feidhmí 2: Anailísíocht

Type of Resource Type ID     Instructions Learning Outcomes
Editable html file  / data and analysis using Python / Reflection on Design Brief  Tiddlywiki logo zip

GENERIC  Extract and launch the tiddlywiki html file for a generic ALT2 brief

3.4 - 3.7
Online lessons to count letters in strings and draw a Turtle histogram ... Learn how to think like a computer scientist! 2.5 - 2.9  3.6
Editable html file / data and analysis using Python / Reflection on Design Brief Tiddlywiki logo zip ENGLISH  Extract and launch the tiddlywiki html file for an analysis of an English text 3.4 - 3.7
Python Video - txt file handling mp4(vimeo) Read and write with a txt file, including analysis of a large (Tale of Two Cities) file. 2.5 - 2.9  3.5
CT Challenge - Clean a txt file.  Python logo zip Extract and launch the html file / Experiment in the repli.it sandbox / Store your work 2.5 - 2.9  3.5
Editable html file / data and analysis using Python / Reflection on Design Brief   Tiddlywiki logo zip ART  Launch the tiddlywiki html file for an analysis of images in Art 3.4 - 3.7
4 editable html files / data and analysis using Python / Reflection on Design Brief Tiddlywiki logo zip

Crime/Homelessness/Internet/Travel Time

Launch the tiddlywiki for student introductory examples on the above topics using data.gov.ie and cso data.

3.4 - 3.7
LCCS generic html file Tiddlywiki logo html Launch the html file / Store your work 3.4 - 3.7
Python Video - csv file handling mp4(vimeo) Read, write and analyse with a csv file 2.5 - 2.9  3.5
Hints for using tiddlywiki html files pdf Use in conjunction with above resources  
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.