Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

CR1 Athróga

Moltar don mhúinteoir agus don scoláire na hacmhainní seo a úsáid mar ardáin chun a n-acmhainní féin a chruthú, mar chineál measúnaithe agus mar shaothair mhachnaimh do na punanna foghlama go háirithe. Ceapadh na hacmhainní go sonrach don scoláire le húsáid chun déantáin a thaifeadadh agus chun machnamh a dhéanamh ar a chuid foghlama, acmhainní html agus pdf go háirithe.
Ceapadh na Ceachtanna agus Tascanna Python don scoláire chun foghlaim le ríomhchlárú i stíl phraiticiúil atá bunaithe ar thascanna, ina aonar agus i gcomhar le daoine eile. Ina theannta sin, nuair is cuí, is féidir leis an scoláire tabhairt faoi dhúshlán Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla agus faoi dhúshlán ríomhchlárúcháin bhlocbhunaithe ar ardáin ineagarthóireachta html, é féin a mheasúnú le Bileoga Oibre Ríomhthascanna, agus tacú leis féin agus a dhúshlán a thabhairt le ceachtanna físeáin Python.

Coincheap an Ríomhchlárúcháin 1 Athróga

Cineál Acmhainne Cineál ID Forléargas LO
Python logo Variables Lesson 1.0  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs

1.2  1.22   2.16  2.18

etask-BW-assess eTask Assessment 1.0 pdf (fillable) Revise Review and Save 2.16
Python logo Variables and Operators Lesson 1.1  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs 1.3  1.4  1.7  1.20  1.23
CT-Challenge-logo CT Challenge - Hours Minutes Seconds zip  Assess CT skills. Extract, launch the html file and store your work.

1.20 - 1.23

2.5 - 2.7

etask-BW-assess.png eTask Assessment 1.1 pdf (fillable) Revision Challenges Reflections 1.22  1.23  2.16
python logo Python Video - An overview of variables, operators and main data types  mp4 (vimeo) Flip the classroom / support the learning

1.2 - 1.4  1.22

2.16  2.18

cat logo Scratch and Python Task - A 2 digit Number Buster 

zip Measure CT skills. Extract, launch the html file and store your work. 1.1 - 1.7  2.20  2.21
microprocessor-logo.png Microprocessor Video - Introduction to Variables  mp4 (vimeo) Design a counter using a microprocessor (ALT4) Introduction to 3.11 - 3.14
microprocessor-logo Microprocessor Video - Fitbit Variables  mp4 (vimeo) Design your own FitBit using a microprocessor (ALT4) Introduction to 3.11 - 3.14

Gabhann na hacmhainní molta thíos leis na Torthaí Foghlama agus cuireann siad leis an gceacht. I roinnt cásanna, beifear in ann léargas níos cuimsithí a fháil ar na Torthaí Foghlama nó aghaidh a thabhairt ar Thorthaí Foghlama nua.

Acmhainní Breise

LO Cur síos ar an Acmhainn Ghréasáin lena mbaineann
1.1  2.2

An unplugged activity : Sequencing Stage Lights. 
(Think about a systematic solution to an easily solved puzzle.)

1.1  2.7

CS Field Guide to Programming Languages and the Python Interpreter    CS-field-Guide    

2.20  2.6  2.16  1.4

Assess yourself interactively with 20 questions on variables and operators

1.4  1.5 

2.6  1.7

Practice Python with a CT challenge (solutions also offered) Practice-Python-logo

A familiar challenge to age the user! Try the extra challenges also.

1.2  1.3  2.16  2.20 Learn more about variables and operators
1.1  2.1 Princess Ann improves the army by proper naming - A Computational Thinking Fairytale
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.