Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

CR5 Lúba (Atriallta)

Moltar don mhúinteoir agus don scoláire na hacmhainní seo a úsáid mar ardáin chun a n-acmhainní féin a chruthú, mar chineál measúnaithe agus mar shaothair mhachnaimh do na punanna foghlama go háirithe. Ceapadh na hacmhainní go sonrach don scoláire le húsáid chun déantáin a thaifeadadh agus chun machnamh a dhéanamh ar a chuid foghlama, acmhainní html agus pdf go háirithe.
Ceapadh na Ceachtanna agus Tascanna Python don scoláire chun foghlaim le ríomhchlárú i stíl phraiticiúil atá bunaithe ar thascanna, ina aonar agus i gcomhar le daoine eile. Ina theannta sin, nuair is cuí, is féidir leis an scoláire tabhairt faoi dhúshlán Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla agus faoi dhúshlán ríomhchlárúcháin bhlocbhunaithe ar ardáin ineagarthóireachta html, é féin a mheasúnú le Bileoga Oibre Ríomhthascanna, agus tacú leis féin agus a dhúshlán a thabhairt le ceachtanna físeáin Python.

Coincheap an Ríomhchlárúcháin 5 Lúba

Cineál Acmhainne Cineál ID Forléargas LO
Python-logo.jpg for Loops lesson 5.0   pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs

1.4  1.5  1.7  1.22  1.23  2.5  2.16  2.21

Python-logo.jpg for Loops with Turtles lesson 5.1  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs 1.3  1.9  1.10  2.2  2.3
CT-Challenge-logo CT Challenge - Basic Password Strength zip  Assess CT skills. Extract, launch the html file and store your work.

1.20 - 1.23

2.5 - 2.7

CT-Challenge-logo CT Challenge - Turtles Circles & Chords zip  Assess CT skills. Extract, launch the html file and store your work.

1.20 - 1.23

2.5 - 2.7

python logo while Loops lesson 5.2 pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs 1.4  1.16  1.22  1.23  2.5 - 2.7
etask-BW-assess eTask Assessment pdf (fillable) Revision Challenges Reflections  

CT-Challenge-logo CT Challenge - User Controlled Password Strength

zip 

Assess CT skills. Extract, launch the html file and store your work.

1.20 - 1.23

2.5 - 2.7

Python-logo.jpg Python Video - while loops mp4 (vimeo) Flip the classroom / support the learning 1.3 - 1.7  1.22 - 1.23  2.6  2.7
python logo Python Video - for loops  mp4 (vimeo) Flip the classroom / support the learning 1.3 - 1.7  1.22 - 1.23  2.6  2.7
python logo Python Video - nested loops  mp4 (vimeo) Flip the classroom / support the learning 1.3 - 1.7  1.22 - 1.23  2.6  2.7

cat logo Scratch and Python Task - counting up and down with while loops 

zip Measure CT skills. Extract, launch the html file and store your work. 1.1 - 1.7  2.20  2.21
microprocessor-logo CT-Challenge-logo A CT game using the microbit (Levels 4-5) html A scaffolded Drop & Catch game. From conditionals to while loops. Edit the html file to create a new resource. 1.1 - 1.7  1.22  1.23
Intro to 3.13 - 3.14

Gabhann na hacmhainní molta thíos leis na Torthaí Foghlama agus cuireann siad leis an gceacht. I roinnt cásanna, beifear in ann léargas níos cuimsithí a fháil ar na Torthaí Foghlama nó aghaidh a thabhairt ar Thorthaí Foghlama nua.

Acmhainní Breise

LO Cur síos ar an Acmhainn Ghréasáin lena mbaineann
1.22  2.20 Trace your Python program  - A step-by-step visualisation of the execution of your programs.
1.15 1.10

10 Usability Heuristics for evaluating User Interface (UI) Design (Nielsen's model)

4 Golden Principles of UI design.

1.6  2.5

An unplugged activity : Which repeating algorithm will not draw the shape? 
(A Bebras inpsired puzzle in png format. Best if each algorithm acted out.)

Bitesize BBC explanation of Decomposition and other CT skills

1.1  1.3

1.9  3.9  3.10

CS Field Guide to Iterations (Loops)    CS-field-Guide    

The Predator Prey Model on Khan Academy khan academy logo

2.20  2.6  1.4

Assess yourself interactively with 20 questions on for and while loops etask-BW-assess python logo
Note: Questions 17 - 20 assume a knowledge of definitions (procedures)

1.4  1.5 

2.6

Practice Python with a CT challenge (solutions also offered) Practice-Python-logo

Is a String a Palindrome?

Create a Guessing Game and Learn about Breaking out of Loops

1.3  1.9  Re-arrange lines of code and predict outcomes with for loops and Turtle Graphics
1.5 An amusing Computational Thinking Fairytale on for v while loops
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.