Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

ALT1 Tacaíocht

An chaoi leis na hacmhainní seo a úsáid.

Fiosraíonn acmhainn ghréasáin Thasc Foghlama Feidhmí 1 na leibhéil scafalra is féidir a sholáthar, an bhfuil na treoracha seo le cur i bhfeidhm ina n-iomláine, nó an acmhainní iad is féidir leis an múinteoir agus an scoláire a mhiondealú.  Áirítear leis na hacmhainní samplaí cuir chuige a d’fhéadfaí a úsáid chun tacú leis an bpróiseas forbartha (ó ransú smaointe go pleanáil tionscadail). Tacóidh dúshlán tosaigh smaointeoireachta ríomhaireachtúla i Python agus Javascript leis na scileanna a theastaíonn don treoir seo.

Moltar don mhúinteoir agus don scoláire na hacmhainní seo a úsáid mar ardáin chun a n-acmhainní féin a chruthú, mar chineál measúnaithe agus mar shaothair mhachnaimh do na punanna foghlama go háirithe. Ceapadh na hacmhainní go sonrach don scoláire le húsáid chun déantáin a thaifeadadh agus chun machnamh a dhéanamh ar a chuid foghlama, acmhainní html agus pdf go háirithe.

SNÁITHE 3     Tasc foghlama feidhmí 1: Córais faisnéise idirghníomhacha

Type of Resource Type ID     Instructions Learning Outcomes
CT Challenge - Develop a password protected webpage, and transition from Python to Javascript. Javascript logo   Python logo zip

Extract and launch the html file.

Includes Powepoint overview.

1.22 - 1.23  2.5 - 2.9 

Intro to 3.3

Editable html file  / from Raspberry PI server to Python Flask App Server to Data Representation Tiddlywiki logo zip

GENERIC  Launch the tiddlywiki html file for a generic ALT1 brief.

(Note : More suitable for Term1 of Year 2)

3.1 - 3.3
Hints for using Tiddlywkik html files pdf Use in conjunction with resource.  
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.