Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

CR0 Cód a Léamh agus a Mhodhnú

Moltar don mhúinteoir agus don scoláire na hacmhainní seo a úsáid mar ardáin chun a n-acmhainní féin a chruthú, mar chineál measúnaithe agus mar shaothair mhachnaimh do na punanna foghlama go háirithe. Ceapadh na hacmhainní go sonrach don scoláire le húsáid chun déantáin a thaifeadadh agus chun machnamh a dhéanamh ar a chuid foghlama, acmhainní html agus pdf go háirithe.
Ceapadh na Ceachtanna agus Tascanna Python don scoláire chun foghlaim le ríomhchlárú i stíl phraiticiúil atá bunaithe ar thascanna, ina aonar agus i gcomhar le daoine eile. Ina theannta sin, nuair is cuí, is féidir leis an scoláire tabhairt faoi dhúshlán Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla agus faoi dhúshlán ríomhchlárúcháin bhlocbhunaithe ar ardáin ineagarthóireachta html, é féin a mheasúnú le Bileoga Oibre Ríomhthascanna, agus tacú leis féin agus a dhúshlán a thabhairt le ceachtanna físeáin Python.

Coincheap an Ríomhchlárúcháin 0 Cód a Léamh agus a Mhodhnú

Cineál Acmhainne Cineál ID Forléargas LO
Python-logo Read and Modify basic code Lesson 0.0   pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs

1.1  1.22  2.20 

CT-Challenge-logo An overview of the html file to be used in future CT challenges, and how to edit it zip  Extract, launch the html file, edit the code and store your work.

1.22 - 1.23

2.9

Python logo Python Video - Basic Input and Output to the user (stdout) mp4 (59MB) Flip the classroom / support the learning 1.1  1.22  2.20

cat logo Scratch and Python Task - What is your age in 100 years 

zip Measure CT skills. Launch the html file and store your work. 1.1 - 1.7  2.20  2.21
microprocessor-logoMicroprocessor video - Basic Set up of a microprocessor mp4 (vimeo) An introduction to block-based coding of the microbit microprocessor (ALT4) Intro to 3.11 - 3.14
microprocessor-logo Microprocessor video - Basic Digital Output mp4 (vimeo) Control a diode with ON/OFF buttons (ones and zeroes) Intro to 3.11 - 3.14

Beginner's Cheat Sheet  

Crash Course Cheat Sheet

pdf

pdf

Good programming is based on re-usability and resourcefulness.  

Gabhann na hacmhainní molta thíos leis na Torthaí Foghlama agus cuireann siad leis an gceacht. I roinnt cásanna, beifear in ann léargas níos cuimsithí a fháil ar na Torthaí Foghlama nó aghaidh a thabhairt ar Thorthaí Foghlama nua.

Acmhainní Breise

LO Cur síos ar an Acmhainn Ghréasáin lena mbaineann
1.1  1.3  1.4

An unplugged activity : Looking at a marriage problem.
(A classic 3 line puzzle, with a solution. Can you find a systematic way to solve it?)

1.2

CS Field Guide Introduction to Computer Science and Programming (includes video)   CS-field-Guide

2.20  2.6  1.4

Assess yourself interactively with questions on what you know / don't know about programming in Python Python-logo
Note: The pre-test is timed and answers cannot be changed.

1.3 - 1.7 

2.6 - 2.7

Practice Python offers CT challenges (solutions also offered) but first ...

     Why Practice Python?                 Practice-Python-logo

View some online resources that introduce Python

2.19  2.20 

1.1  1.22

Learn more about DEBUGGING and the importance of making errors!

Follow through to a typical Hello World first program

1.5 An Ant and Dec Computational Thinking Fairytale on Algorithms
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.