Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

CR6 Liostaí agus Foclóirí

Moltar don mhúinteoir agus don scoláire na hacmhainní seo a úsáid mar ardáin chun a n-acmhainní féin a chruthú, mar chineál measúnaithe agus mar shaothair mhachnaimh do na punanna foghlama go háirithe. Ceapadh na hacmhainní go sonrach don scoláire le húsáid chun déantáin a thaifeadadh agus chun machnamh a dhéanamh ar a chuid foghlama, acmhainní html agus pdf go háirithe.
Ceapadh na Ceachtanna agus Tascanna Python don scoláire chun foghlaim le ríomhchlárú i stíl phraiticiúil atá bunaithe ar thascanna, ina aonar agus i gcomhar le daoine eile. Ina theannta sin, nuair is cuí, is féidir leis an scoláire tabhairt faoi dhúshlán Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla agus faoi dhúshlán ríomhchlárúcháin bhlocbhunaithe ar ardáin ineagarthóireachta html, é féin a mheasúnú le Bileoga Oibre Ríomhthascanna, agus tacú leis féin agus a dhúshlán a thabhairt le ceachtanna físeáin Python.

Coincheap an Ríomhchlárúcháin 6 Liostaí agus Foclóirí

Cineál Acmhainne Cineál ID Forléargas LO
Python-logo.jpg Lists Lesson 6.0  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs

1.1  1.2  1.6  1.7  1.21  1.22  2.5  2.20  2.16  2.18

etask-BW-assess eTask Assessment on Lists pdf (fillable) Revision Challenges Reflections 1.21 - 1.23  2.5 - 2.7  2.16
CT-Challenge-logoCT Challenge - Chalice Clue zip Assess CT skills. Extract, launch the html file and store your work.

1.20 - 1.23

2.5 - 2.7

cat-logo-for-scratch.jpg Scratch and Python Task - Comparing elements in a List  zip Measure CT skills. Extract, launch the html file and store your work. 1.1 - 1.7  2.20  2.21
Python-logo.jpg Lists and Dictionaries Lesson 6.1  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs 1.20  1.22  2.6  2.16  2.21  3.5  3.7

etask-BW-assess eTask Worksheet on Dictionaries

etask-BW-assess eTask Assessment on List and Dictionaries

pdf (fillable) Revision Challenges Reflections

1.21 - 1.23 

2.5 - 2.7  2.16

python logo Python Video - Lists  (Basic Lists in 1 Dimension)

Python-logo.jpg Python Video - using Lists to analyse a txt file (includes IO revision from PC2)

mp4 (vimeo) Flip the classroom / support the learning

1.1 - 1.4  1.6 - 1.7  1.22

2.16  2.18

3.5  3.7

CT-Challenge-logo CT Challenge - A Caesar Cipher for Strings and a txt file catalogue zip Assess CT skills. Extract, launch the html file and store your work.

1.20 - 1.23

2.5 - 2.7

microprocessor-logo CT-Challenge-logo A CT game using the microbit (Levels 6-7)   A scaffolded Drop & Catch game. From while loops to arrays (lists). Edit the html file to create a new resource. 1.1 - 1.7  1.22  1.23
Intro to 3.13 - 3.14

Gabhann na hacmhainní molta thíos leis na Torthaí Foghlama agus cuireann siad leis an gceacht. I roinnt cásanna, beifear in ann léargas níos cuimsithí a fháil ar na Torthaí Foghlama nó aghaidh a thabhairt ar Thorthaí Foghlama nua.

Acmhainní Breise

LO Cur síos ar an Acmhainn Ghréasáin lena mbaineann
1.1  2.2

An unplugged activity : Sequencing Stage Lights. 
(Think about a systematic solution to an easily solved puzzle.)

1.1  2.7

Sorting data is enabled by structured data types, such as Lists. Take the CS Field Guide tour of sorting techniques.    CS-field-Guide    

2.20  2.6  2.16  1.4 - 1.6  2.4

Assess yourself interactively with 20 questions on Lists and Strings etask-BW-assess python logo

Note : Q15 -Q20 refer to functions. Students can create an algorithm in the sandbox.

1.4  1.5 

2.6  1.7

3.5

Practice Python with a CT challenge (solutions also offered) Practice-Python-logo

Intersecting Elements of 2 Lists           Extracting even numbered elements       

Using Dictionaries and a txt file, count how many times a name appears

1.4 - 1.7 

2.20 - 2.21

Learn more about Lists and for loops python logo

More Methods and techniques when using Dictionaries - including some interactive assessment python logo

1.1  1.4  2.1 Swapping values in arrays (lists) - A Computational Thinking Fairytale on mutable or changeable-by-index data types
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.