Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla Blocbhunaithe

Leibhéil Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla

Cén chaoi a dtomhaistear leibhéal na Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla i gclár?

Déan anailís ar shé chlár Scratch, ó bhunleibhéal go hardleibhéal, ina dtógann gach clár ar an obair a rinneadh roimhe sin. Tomhaistear seacht gcritéar Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla:  Léiriú Sonraí, Teibíocht, Sreabhrialúchán, Sioncronú, Loighic, Comhuainíocht, agus Idirghníomhaíocht leis an Úsáideoir. Íoslódáil an comhad html agus cuir in eagar é mar chuid de ríomh-Phunann agus coinnigh taifead ar do chláir féin agus ar a leibhéil Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla.
Tugann na tascanna agus dúshláin seo ar fad aghaidh ar go leor Torthaí Foghlama a bhaineann le Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil, Dearadh agus Forbairt, Algartaim agus Measúnú agus Tástáil. Úsáidtear clóin i gcuid de na cláir Scratch thuasluaite a thugann isteach smaointe a bhaineann le Tasc Foghlama Feidhmí 3 – samhaltú gníomhaire-bhunaithe.

Tascanna Scratch agus Python

Tá na tascanna seo a leanas ina gcuid de na ceachtanna ar Choincheapa an Ríomhchlárúcháin le Python. Is é an dúshlán don fhoghlaimeoir an tasc a chur i gcrích in Python (téacsbhunaithe) agus in Scratch (blocbhunaithe), agus ansin an leibhéal Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla a thomhas sna cláir. Déantar anailísiú ar chlár samplach Scratch i ngach cás.

Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla (téacsbhunaithe agus blocbhunaithe)

Programming Concept

Description and link to the Task             (Download, Unzip and Launch the html file)

0. Read and Modify Code How old will you be in 100 years?
1. Variables The 2 digit Number Buster
3. Strings The sum and product of 2 numbers
4. Conditionals A basic Guessing Game
5. Loops (Iterations) Counting up and down
6. Lists and Dictionaries Comparing 2 sets of numbers
7. Defintions (Functions) 

Counting up and down again, with scrolling numbers

Adding elements to a list using functions (definitions)

Samplaí eile de Thascanna in Scratch

21 sampla eile de chláir in Scratch, in ord de réir Choincheapa an Ríomhchlárúcháin. Mar shampla, scríobh clár Scratch chun táblaí iolraithe uimhreacha ar leith a aschur nó ceap do leagan féin den Chrannchur Náisiúnta!

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.