Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

CR4 Coinníollacha

Moltar don mhúinteoir agus don scoláire na hacmhainní seo a úsáid mar ardáin chun a n-acmhainní féin a chruthú, mar chineál measúnaithe agus mar shaothair mhachnaimh do na punanna foghlama go háirithe. Ceapadh na hacmhainní go sonrach don scoláire le húsáid chun déantáin a thaifeadadh agus chun machnamh a dhéanamh ar a chuid foghlama, acmhainní html agus pdf go háirithe.
Ceapadh na Ceachtanna agus Tascanna Python don scoláire chun foghlaim le ríomhchlárú i stíl phraiticiúil atá bunaithe ar thascanna, ina aonar agus i gcomhar le daoine eile. Ina theannta sin, nuair is cuí, is féidir leis an scoláire tabhairt faoi dhúshlán Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla agus faoi dhúshlán ríomhchlárúcháin bhlocbhunaithe ar ardáin ineagarthóireachta html, é féin a mheasúnú le Bileoga Oibre Ríomhthascanna, agus tacú leis féin agus a dhúshlán a thabhairt le ceachtanna físeáin Python.

Coincheap an Ríomhchlárúcháin 4 Coinníollacha

Cineál Acmhainne

Cineál  ID

Forléargas LO
Python-logo.jpg Conditionals if Lesson 4.0  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs

1.1  1.4  1.22   1.15  1.16  2.5

python logo Conditionals if-else-elif Lesson 4.1  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs 1.1  1.4  1.15  1.23  2.17  2.21
CT-Challenge-logo CT Challenge - LC Grade Converter zip  Assess CT skills. Extract, launch the html file and store your work.

1.20 - 1.23

2.5 - 2.7

CT-Challenge-logo CT Challenge - A Basic Caesar Shift Cipher Code zip Assess CT skills. Extract, launch the html file and store your work.

1.20 - 1.23

2.5 - 2.7

etask-BW-assess eTask Assessment pdf (fillable) Revision Challenges Reflections 1.22  1.23  2.16
python logo Python Video - if Statements  mp4 (vimeo) Flip the classroom / support the learning

1.2 - 1.7  1.22

2.1 - 2.4  2.16 

python logo Python Video - if else elif Statements  mp4 (vimeo) Flip the classroom / support the learning

1.2 - 1.7  1.22

2.1 - 2.4  2.16 

python logo Python Video - Nested Conditional Statements  mp4 (vimeo) Flip the classroom / support the learning

1.2 - 1.7  1.22

2.1 - 2.4  2.16 

cat logo Scratch and Python Task - A Guessing Game 

zip Measure CT skills. Extract, launch the html file and store your work. 1.1 - 1.7  2.20  2.21
microprocessor-logo Microprocessor Video - Conditionals  mp4 (vimeo) Design a graded temperature sensor to make decisions (ALT4) Introduction to 3.11 - 3.14
microprocessor-logo Microprocessor Video - Digital in Motion Detector  mp4 (vimeo) Design your own Motion Detector using a microprocessor (ALT4) Introduction to 3.11 - 3.14
 microprocessor-logo CT-Challenge-logo A CT game using the microbit (Levels 0-3) html A scaffolded Drop & Catch game. Basic to nested conditional statements. Edit the html file to create a new resource.

1.1 - 1.7  1.22  1.23

Intro to 3.13 - 3.14

Gabhann na hacmhainní molta thíos leis na Torthaí Foghlama agus cuireann siad leis an gceacht. I roinnt cásanna, beifear in ann léargas níos cuimsithí a fháil ar na Torthaí Foghlama nó aghaidh a thabhairt ar Thorthaí Foghlama nua.

Acmhainní Breise

LO Cur síos ar an Acmhainn Ghréasáin lena mbaineann
1.22  2.20 Trace your Python program  - A step-by-step visualisation of the execution of your programs.

1.1  1.2

2.1  2.2

An unplugged series of exercises and challenges on algorithmic and abstract thinking
(The TES website offers free and priced teacher's resources. In this case puzzling tours including the Knight's tour.)

Try a commented LCCS edited version

1.1  2.7

CS Field Guide to Formal Text-Based Languages (includes video)    CS-field-Guide    

2.20  2.6  2.16  1.3 - 1.7 Python-logo.jpg

Assess yourself interactively with 20 questions on conditional (selection) statements. etask-BW-assess

Note Q17 -20 require students to write algorithms or functions similar to the challenge in Practice Python section below (for example Q17 is based on odd and even numbers)

1.4  1.5 

2.6  2.7

Practice Python with a CT challenge (solutions also offered) Practice-Python-logo

Am I an Odd or Even Number? (Conditionals meet MODular Arithmetic)

1.3 - 1.7

Python-logo.jpg

Learn interactively about basic Conditional (Selection) Statements 

More Complex Conditions - using and, not, and or

Learn more about Nested Conditional Statements

1.1  2.1 A Computational Thinking Chilli warning about not doing what you are told in the kitchen!
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.