Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Smaointeoireacht ríomhaireachtúil dhíphlugáilte

Smaointeoireacht ríomhaireachtúil dhíphlugáilte

“Is próiseas smaointeoireachta é smaointeoireacht ríomhaireachtúil (nó scil smaointeoireachta daonna) a úsáideann cineálacha cur chuige anailíseacha agus algartamacha chun fadhbanna a cheapadh, a anailísiú agus a réiteach.” Sonraíocht Ríomheolaíochta na hArdteistiméireachta (2017)

Tugtar gníomhaíochtaí díphlugáilte ar ghníomhaíochtaí chun foghlaim le smaoineamh go ríomhaireachtúil gan ríomhaire a úsáid. Tá go leor fianaise ann a léiríonn gur féidir le húsáid chuí teicneolaíochtaí oideolaíochta díphlugáilte a bheith an-éifeachtach agus spreagúil don fhoghlaimeoir. (Waite, J. [2017] Pedagogy in teaching Computer Science in school: A Literature Review) Tá formhór na ngníomhaíochtaí agus na bpuzal smaointeoireachta ríomhaireachtúla seo a leanas le fáil sna codanna cuí de Choincheapa an Ríomhchlárúcháin. I gcás roinnt gníomhaíochtaí, ar nós ceachtanna faoi algartaim sórtála dhíphugáilte nó puzail smaointeoireachta ríomhaireachtúla chéimnithe, níl siad ach sa chuid seo. Tá siad foirmitheach, agus go minic tá siad spraíúil agus spéisiúil.
Tugann na tascanna agus dúshláin seo ar fad aghaidh ar go leor Torthaí Foghlama le haghaidh Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil, Teibíochta agus Algartam i sonraíocht Ríomheolaíochta na hArdteistiméireachta.

Ceachtanna, Gníomhaíochtaí agus Puzail Dhíphlugáilte

Acmhainn  Cineál ID  Cur síos ar an Acmhainn
Introduction to CT Challenges  zip 4 CTpuzzles. Extract, launch the html, solve the puzzles, brainstorm and store your solutions. CT-Challenge-logo
Graded CT puzzles pptx   

A set of CT puzzles and some systematic problem solving approaches, with embedded lesson plan and LOs. CT-Challenge-logo

Bubble Sort Lesson

Insertion Sort Lesson

pptx

pptx

An active unplugged logo activity to sort people or things. A CT Fairytale on bullies and Bubble sort.

An active unplugged logo activity to sort people or things. A CT Fairytale on tailors and Insertion sort.

Watch a video explaining insertion sort, that also codes it in Python and compares runtime complexities of various sorting algorithms.

Robot Shapes 

End of game

Ageist Jumpers

Traffic Jam

3 Phones 2 Chargers

png

png

png

png

png

Which pseudo code does not work? Best acted out in class. unplugged logo

How many hurler handshakes? Best acted out with smaller numbers in class. unplugged logo

The solution is given. What ways could you arrive at the solution? unplugged logo

Turn a traffic graph into a traffic grid. unplugged logo

3 phones with no charge and only 2 chargers at home. See Graded CT Puzzles for solutions. unplugged logo

A simple look at marriage

pdf

A classic puzzle requiring CT skills. With a systematic solution. Try acting out scenarios in class as an unplugged logo activity.

Tourist Agency

Dublin City Turtle Tour

zip

zip

Based on a TES resource, bring your systematic problem solving skills together to solve the Knight's tour and the underground zombie walk, amongst others.

Download the Python program that solves the Dublin City Tour problem from the Graded CT Puzzles lesson above. python logo (uses recursive definitions)

Bebras International 2014 pdf Puzzles and solutions from beginners to advanced. It's how you solve it!
Bebras International 2015 pdf Puzzles and solutions from beginners to advanced. It's how you solve it!
Bebras International 2016 pdf Puzzles and solutions from beginners to advanced. It's how you solve it!
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.