Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

CR2 Ionchur/Aschur Bunúsach

Moltar don mhúinteoir agus don scoláire na hacmhainní seo a úsáid mar ardáin chun a n-acmhainní féin a chruthú, mar chineál measúnaithe agus mar shaothair mhachnaimh do na punanna foghlama go háirithe. Ceapadh na hacmhainní go sonrach don scoláire le húsáid chun déantáin a thaifeadadh agus chun machnamh a dhéanamh ar a chuid foghlama, acmhainní html agus pdf go háirithe.
Ceapadh na Ceachtanna agus Tascanna Python don scoláire chun foghlaim le ríomhchlárú i stíl phraiticiúil atá bunaithe ar thascanna, ina aonar agus i gcomhar le daoine eile. Ina theannta sin, nuair is cuí, is féidir leis an scoláire tabhairt faoi dhúshlán Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla agus faoi dhúshlán ríomhchlárúcháin bhlocbhunaithe ar ardáin ineagarthóireachta html, é féin a mheasúnú le Bileoga Oibre Ríomhthascanna, agus tacú leis féin agus a dhúshlán a thabhairt le ceachtanna físeáin Python.

Coincheap an Ríomhchlárúcháin 2 Ionchur/Aschur Bunúsach (IO)

Cineál Acmhainne Cineál  ID Forléargas LO
python logo Basic Inputs and Outputs Lesson 2.0  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs

1.2  1.22   2.16  2.18  1.15  1.16

etask-BW-assesseTask Assessment 2.0 pdf (fillable) Revise Review and Save 1.23  1.2  1.22
python logo Introduction to Turtle Graphics Lesson 2.1  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs 1.7  1.9  2.9  2.20 
CT-Challenge-logo CT Challenge - A Roll of the Dice zip  Assess CT skills. Extract, launch the html file and store your work.

1.20 - 1.23

2.5 - 2.7

python logo Python Video - Basic IO to a file - Read and Write (Scroll down to interactive video) mp4 (vimeo) Flip the classroom / support the learning

1.2 - 1.4  1.22

2.16  2.18

microprocessor-logo Microprocessor Video - Inputs and Internal Sensors  mp4 (vimeo) Reading Temperature and Light Levels using a microprocessor (ALT4) Introduction to 3.11 - 3.14
microprocessor-logo Microprocessor Video - Shake Rattle and Roll mp4 (vimeo) Simulate the roll of a dice using a microprocessor (ALT4) Introduction to 3.11 - 3.14

Gabhann na hacmhainní molta thíos leis na Torthaí Foghlama agus cuireann siad leis an gceacht. I roinnt cásanna, beifear in ann léargas níos cuimsithí a fháil ar na Torthaí Foghlama nó aghaidh a thabhairt ar Thorthaí Foghlama nua.

Acmhainní Breise

LO Cur síos ar an Acmhainn Ghréasáin lena mbaineann
1.1  1.9  2.1

States of Matter : An example of scientific simulations. 

Introduction to 3.8 - 3.10

A video Introduction to Starling Formation and Agent-Based Modelling

Try the Starlogo Nova simulator? (with introductory examples of agent-based models)

1.1  2.7

Take the Even/Odd Quiz in the CS Field Guide to Human Computer Interaction (HCI)  CS-field-Guide    

2.20  2.6  2.16  1.4

Assess yourself interactively with 20 questions on TURTLE GRAPHICS

(Note: Q15 - 20 require students to draw various shapes.)

1.4  1.5 

2.6  1.7

Practice Python with a CT challenge (solutions also offered) Practice-Python-logo

Modify existing code to write to a file.

1.2  1.3  2.16  2.20 Learn more about the input() statement in Python, including video intro.
1.1  2.1 How do you measure the complexity of an algorithm?  - A BIG-O Computational Thinking Fairytale
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.