Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

CR3 Teaghráin

Moltar don mhúinteoir agus don scoláire na hacmhainní seo a úsáid mar ardáin chun a n-acmhainní féin a chruthú, mar chineál measúnaithe agus mar shaothair mhachnaimh do na punanna foghlama go háirithe. Ceapadh na hacmhainní go sonrach don scoláire le húsáid chun déantáin a thaifeadadh agus chun machnamh a dhéanamh ar a chuid foghlama, acmhainní html agus pdf go háirithe.
Ceapadh na Ceachtanna agus Tascanna Python don scoláire chun foghlaim le ríomhchlárú i stíl phraiticiúil atá bunaithe ar thascanna, ina aonar agus i gcomhar le daoine eile. Ina theannta sin, nuair is cuí, is féidir leis an scoláire tabhairt faoi dhúshlán Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla agus faoi dhúshlán ríomhchlárúcháin bhlocbhunaithe ar ardáin ineagarthóireachta html, é féin a mheasúnú le Bileoga Oibre Ríomhthascanna, agus tacú leis féin agus a dhúshlán a thabhairt le ceachtanna físeáin Python.

Coincheap an Ríomhchlárúcháin 3 Teaghráin

Cineál Acmhainne Cineál ID Forléargas LO
python logo Strings Lesson 3.0  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs

1.7  1.22   2.16  2.20  2.21  2.9

etask-BW-assess eTask Assessment pdf (fillable) Revision Challenges Reflections 1.22  1.23  2.16
CT-Challenge-logo CT Challenge - A first Graphical UI (GUI) zip  Assess CT skills. Merge your code with new code. Extract, launch the html file and store your work. (Note: GUIs tend to work best in offline IDEs)

1.20 - 1.23

2.5 - 2.7  2.9

python logo Python Video - An overview of Strings  mp4 (vimeo) Flip the classroom / support the learning

1.7  1.22  2.9

2.16  2.20  2.21

cat logo Scratch and Python Task - Reverse a 4 letter word (No loops allowed) 

zip Measure CT skills. Extract, launch the html file and store your work. 1.1 - 1.7  2.20  2.21
microprocessor-logo Microprocessor Video - Radio Strings  mp4 (vimeo) Design an outdoor temperature sensor using a microprocessor (ALT4) Introduction to 3.11 - 3.14

Gabhann na hacmhainní molta thíos leis na Torthaí Foghlama agus cuireann siad leis an gceacht. I roinnt cásanna, beifear in ann léargas níos cuimsithí a fháil ar na Torthaí Foghlama nó aghaidh a thabhairt ar Thorthaí Foghlama nua.

Acmhainní Breise

LO          Cur síos ar an Acmhainn Ghréasáin lena mbaineann
1.1  2.2

A CS unplugged workshop video : Data Representation in Binary with subtitles. 
(Part 1 of 4 videos on Binary on CS UNplugged.)

1.1  2.7

2.16  2.17

1.11 2.20

2.21

CS Field Guide to Braille and Data Representation  CS-field-Guide

CS Field Guide on text, ASCII, UTF-8 and UTF-16 ... leads on to HEX.    

A video on the sometimes disastrous consequences of errors in code and the limitations of binary in representing recurring decimals.

2.20  2.6 2.16 

1.4 - 1.7 

Assess yourself interactively with 20 questions on Strings Python-logo.jpg etask-BW-assess

1.4  1.5 

2.6  1.7

Practice Python with a CT challenge (solutions also offered) Practice-Python-logo

Reverse the order of a string

1.2  1.3

2.16  2.17

Learn more about Slicing strings python logo

How to think like a computer scientist about strings and ASCII/Unicode

(also gently introduces conditionals)python logo

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.