Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

ALT4 Tacaíocht

Ceachtanna físeáin chun scileanna a fhorbairt agus ranganna scafalra bunaithe ar chórais leabaithe a úsáid. Tugann na ceachtanna in éindí aghaidh ar Thorthaí Foghlama Thasc Foghlama Feidhmí 4, agus ceapadh iad chun smaointe a spreagadh chun an treoir ar chórais leabaithe a chur i bhfeidhm go hiomlán. Ina theannta sin, úsáidtear i gcomhthráth ríomhchlárúchán blocbhunaithe (ar nós Scratch nó cód bloc microbit) agus ríomhchlárúchán téacsbhunaithe (Python, Javascript) a threisíonn an cur chuige oideolaíocht chumaisc i leith coincheap a dtugtar aghaidh orthu in acmhainní eile.

Cliceáil ar shiombail Vimeo chun breathnú air ar an lánscáileán

 • Introduction to the microbit

 • Inputs and Internal Sensors

 • Task - micro:bit dice

 • Introduction to variables

 • Task - micro:bit fitbit

 • Radio communication using the microbit

 • Temperature sensor for the elderly

 • Introduction to Digital Outputs (LEDs & crocodile clips)

 • Introduction to Digital Outputs: Traffic Lights

 • Traffic Lights using bread boards

 • Digital Inputs

 • Analog Inputs

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.