Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

3. Éabhlóid na ríomhairí sa tsochaí

Acmhainní agus Straitéisí don Seomra Ranga

Is féidir go leor de na Torthaí Foghlama sna trí shnáithe, snáithe 1 agus snáithe 2 go háirithe, a bhaint amach trí oideolaíocht chumaisc de ghníomhaíochtaí grúpa ina bhfuil fiosrúchán faoi threoir agus réiteach fadhbanna cruthaitheach. Áirítear leis na hacmhainní ar líne chun na torthaí sin a chur i gcrích naisc chuig suíomhanna gréasáin, taighde, ailt agus físeáin. Is féidir go leor de na saincheisteanna faoi Ríomhairí agus an tSochaí agus treo na forbartha teicneolaíochta a éascú le teicnící seomra ranga a ndéantar cur síos orthu san acmhainn seo, ar nós áit an áitithe; gníomhaíochtaí smaoinimh, péireála agus roinnte; gníomhaíochtaí mata boird; srl. Níl na smaointe agus na hacmhainní atá ar fáil anseo saintreorach, agus aimseoidh múinteoirí go leor bealaí eile chun na torthaí foghlama a bhaint amach. Tugtar liosta thíos de na forbairtí teicneolaíochta, trína mbaintear na Torthaí Foghlama amach.

100 Bliain d’Fhorbairtí Ríomhaireachta
Ríomhairí agus Teicneolaíocht Ríomheolaíochta sna Blianta Tosaigh
1936 Meaisín Turing
1942-1946 Colossus agus ENIAC
1947 Trasraitheoir
1953 Ceaptar Ríomhchlárúchán Téacsbhunaithe
1958 Ciorcaid Iomlánaithe
1973 Gutháin Phóca agus Ríomhairí Idirnasctha
1977 An Chéad Ríomhaire Pearsanta Nua-aimseartha– Apple II
1989 Ceapann Tim Berners Lee an gréasán domhanda
2000–2020 Néalríomhaireacht
Treochtaí atá ag teacht chun cinn sa 21ú hAois

Resources and Strategies for the LCCS Classroom - building key skills and addressing learning outcomes

Each resource is in the form of a Rich Media PDF (RM-PDF)

Description of Resource Type ID     Learning Outcomes

Overview of Resources

Description of Teaching and Facilitation Methodologies suggested in these resources

RM-PDF  

1936 The Turing Machine

The Turing Test, AI and Machine Learning algorithms and why the sudden expansion. HL classroom activity to add numbers on the Turing Machine.

RM-PDF

1.7  1.12  1.13  1.14 1.18 

2.5  2.8

1942-1946 First Electronic Computers : Colossus and ENIAC

The common components of all electronic computers. Stimulate a Debate on the positive and negative impacts of the military and society. 

RM-PDF

1.11  1.12  1.13  1.18

2.11

1947 Solid State Transistors

The digital revolution begins. Why Binary? A decription of logic gates. A HL activity to simulate a half-adder in Python or Javascript.

RM-PDF

1.16

2.3  2.11- 2.14

1953 Invention of High Level Programming Languages

How text-based languages evolved. The importance of the keyboard and how a Q is formed! Stimulate a Debate on how CS is changing our World.

RM-PDF

1.11  1.13  1.18  1.22  1.23

2.4 - 2.7  2.17

1958 Integrated Circuits

Smaller, cheaper, faster, better. The birth of Moore's Law. Stimulate a Debate on how societies should respond to the rapid expansion of AI and machine learning technologies.

RM-PDF

1.2  1.13  1.14  1.18

2.3  2.4  2.11

1973 Mobile Phones and Interconnected Computers

How modern communication systems began to evolve. A protocol is devised (TCP) to coordinate the newly formed networks of computers. Facilitate a classroom communiction activity - plugged and unplugged.

RM-PDF

1.8  1.11 - 1.13  1.15 - 1.18

2.15

1977 First Modern PC - Apple II

The common components of all computers. The spread of digital literacy. Why have an Operating System (OS)? The layers of an OS.

RM-PDF

1.7  1.11  1.13  1.15  1.18

2.1  2.4  2.11  2.12

1989 The World Wide Web

Who Why Where? Simulate the internet with with code.org, investigate TCP through the Packet Attack Game and follow a request for a webpage around the internet world. Stimulate a Debate on data, government, multinationals and the individual.

RM-PDF

1.11 - 1.13  1.18  1.22

2.15

2000 - 2020 Cloud Computing and the Smart Phone

Stimulate a Debate on the pros and cons of how human transactions are moving to the cloud. Since 2017, over 50% of all internet activity is on smart phones, a device launched only 10 years previously.

RM-PDF 1.8  1.11 - 1.13  1.15 

Emerging Trends in the 21st Century

Investigate how difficult it is to predict the path of future technologies. Explore 9 ethical questions to consider how the future can be shaped by today's users and developers. 

RM-PDF 1.11  1.12  1.13

The Evolution of Computers in Society - A Classroom Resource

RM-PDF The full resource addressing all the above LOs and more.
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.