Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

CR8 Tástáil Aonad

Moltar don mhúinteoir agus don scoláire na hacmhainní seo a úsáid mar ardáin chun a n-acmhainní féin a chruthú, mar chineál measúnaithe agus mar shaothair mhachnaimh do na punanna foghlama go háirithe. Ceapadh na hacmhainní go sonrach don scoláire le húsáid chun déantáin a thaifeadadh agus chun machnamh a dhéanamh ar a chuid foghlama, acmhainní html agus pdf go háirithe.
Ceapadh na Ceachtanna agus Tascanna Python don scoláire chun foghlaim le ríomhchlárú i stíl phraiticiúil atá bunaithe ar thascanna, ina aonar agus i gcomhar le daoine eile. Ina theannta sin, nuair is cuí, is féidir leis an scoláire tabhairt faoi dhúshlán Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla agus faoi dhúshlán ríomhchlárúcháin bhlocbhunaithe ar ardáin ineagarthóireachta html, é féin a mheasúnú le Bileoga Oibre Ríomhthascanna, agus tacú leis féin agus a dhúshlán a thabhairt le ceachtanna físeáin Python.

Coincheap an Ríomhchlárúcháin 8 Tástáil Aonad

Cineál Acmhainne Cineál  ID Forléargas LO
Python-logo.jpg Unit Testing Lesson 8.0  pptx Task Driven PYTHON Lesson with embedded lesson plan and LOs

1.23  2.3  2.19  2.22 

CT-Challenge-logo Two CT team challenges to design and unit test a suite of 3 programs (modules) pdf (fillable)  Unit test your modules and store your work. Why not create a CT html file for your collaborations?

1.22 - 1.23

2.19 - 2.20

Python-logo.jpg Sample code for the first CT challenge - Design a Palindrome Checker zip Flip the classroom / support the learning 1.1  1.22  2.20

Beginner's Cheat Sheet  

Crash Course Cheat Sheet

pdf

pdf

Good programming is based on re-usability and resourcefulness.  

Gabhann na hacmhainní molta thíos leis na Torthaí Foghlama agus cuireann siad leis an gceacht. I roinnt cásanna, beifear in ann léargas níos cuimsithí a fháil ar na Torthaí Foghlama nó aghaidh a thabhairt ar Thorthaí Foghlama nua.

Acmhainní Breise

LO Cur síos ar an Acmhainn Ghréasáin lena mbaineann
1.23  2.19

A magic spell needs Unit Testing - A CT Fairytale explanation

1.3  2.3  2.19 Gain more practice on Unit Testing, including the Python test module python logo

2.21 - 2.22

CS Field Guide Introduction to Testing and did we build what we said we would?   CS-field-Guide
2.22

4 levels of software testing - Unit -> Integration -> System -> Acceptance

A wikipedia overview of Software Testing Levels and Functional vs Non-Functional Testing 

2.19 - 2.20

Writing error-free code - BBC Bitesize python logo
Errors in Syntax and Logic : The importance of Testing

1.9 An article on the use of Unit Tests in Python in the Biological Sciences
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.