Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Uirlisí úsáide OSPS/OCG

Tá na huirlisí úsáide seo á bhforbairt chun tacú le múinteoirí atá ag plé leis an Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) mar ghné den churaclam OSPS reatha. Is é is aidhm dóibh tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí chun ranganna OSPS/OCG a ullmhú agus a theagasc. Tá siad roinnte ina dtrí chuid: Ag Ullmhú don Teagasc, OSPS/OCG a Theagasc agus Acmhainní lena n-úsáid i dTeagasc OSPS/OCG.  

Is féidir teacht ar critéir maidir le rogha acmhainní anseo. Ba cheart gach acmhainn a mheas i dtaobh riachtanais agus spéiseanna ar leith na bpáistí agus a dtuismitheoirí, an phobail scoile níos leithne agus bheartas OSPS agus OCG na scoile.

Chun tús a chur leis, b’fhéidir go mbeadh an doiciméad seo cabhrach duit:

Eolas Ginearálta ar an Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna

Chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil ar an rannán sna huirlisí úsáide thíos.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.