Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Tíreolaíocht

Trí ábhar atá san Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíoch: Eolaíocht, Tíreolaíocht agus Stair. Cuireann an OSIE ar chumas páistí tuiscint a fháil ar a dtimpeallacht áitiúil agus ar an  timpeallacht  i gcoitinne, agus taiscéalaíocht agus imscrúdú a dhéanamh ar na timpeallachtaí sin.

Múintear an tíreolaíocht do gach dalta ó rang na naíonán beag go rang a sé. Cuireann an curaclam ar chumas páistí ciall a bhaint as a dtimpeallacht féin agus as an domhan mór. Déanann siad amhlaidh trí scileanna geografacha éagsúla a fhorbairt ó imscrúdú a dhéanamh ar eilimintí daonna agus nádúrtha ina dtimpeallacht féin agus sa domhan mór.

In dhá chuid a chuirtear an curaclam i láthair:

  • Scileanna agus coincheapa
  • Ábhar:
  • Timpeallachtaí an duine
  • Timpeallachtaí nádúrtha
  • Feasacht agus cúram an chomhshaoil.

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999).