Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Na hAmharcealaíona

Trí ábhar atá sa churaclam Oideachas Ealaíon. Ceol, Drámaíocht agus na hAmharcealaíona. Cuireann an curaclam ar chumas páistí smaointe, mothúcháin agus eispéiris a chur in iúl go healaíonta trí mheán an cheoil, na drámaíochta agus na n-amharcealaíon.

Do pháistí idir rang na naíonán beag agus rang a sé atá an curaclam Amharcealaíon ceaptha. Sé cinn de shnáitheanna atá sa churaclam:

  • Líníocht
  • Péint agus dath
  • Prionta
  • Cré
  • Tógáil
  • Fabraic agus snáithín.

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999).