Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Uirlisí Úsáide Teanga

Cabhraíonn Uirlisí Úsáide Teanga na Bunscoile le múinteoirí agus iad ag úsáid na Torthaí Foghlama mar go dtugann siad tacaíocht phraiticiúil dóibh chun eispéiris foghlama teanga shaibhre a phleanáil agus a chur ar fáil do pháistí. Déantar cur síos sa chuid seo ar na trí chuid de na huirlisí úsáide – Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí, Contanaim Dul chun Cinn agus Ábhar Tacaíochta do Mhúinteoirí.

Forbraíodh Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí le múinteoirí, tugann na Samplaí seo léargas ar an gcaoi a n-oibríonn múinteoirí le torthaí foghlama chun cinntí a dhéanamh faoi na rudaí a mhúineann siad, na cineálacha gníomhaíochtaí, eispéiris agus oideolaíocht a úsáideann siad, agus an fhaisnéis a bhailíonn siad ar cé chomh maith agus atá ag éirí le leanaí ina gcuid foghlama teanga.

Tá ‘Faisnéis Tacaíochta’ ag gabháil le gach sampla a sholáthraíonn níos mó sonraí faoi chomhthéacs na scoile agus an tseomra ranga, agus na roghanna a dhéanann an múinteoir maidir le foghlaim na bpáistí a ullmhú, a theagasc agus a mheas. Tá roinnt ceisteanna machnamhach iontu freisin a d’fhéadfadh a bheith úsáideach duit agus tú ag smaoineamh ar do chleachtas féin.

Cur chuige spraíúil agus Curaclam Teanga na Bunscoile 

Faisnéis Tacaíochta: Cur chuige spraíúil agus Curaclam Teanga na Bunscoile

 

Éagsúlacht teanga: Cathracha Ilteangacha

Faisnéis tacaíochta: Éagsúlacht teanga - Cathracha Ilteangacha

Support Information: Linguistic Diversity-Multilingual Cities

Éagsúlacht Teanga - Ateangairí Óga

Faisnéis Tacaíochta: Éagsúlacht teanga - Ateangairí Óga

Support Information: Linguistic Diversity-Young Interpreters

 

Próiseas Scríbhneoireachta (Gaelscoil)

Faisnéis Tacaíochta: Próiseas Scríbhneoireachta (Gaelscoil)

 

Próiseas Scríbhneoireachta

Faisnéis Tacaíochta: Próiseas Scríbhneoireachta

Support Information:Writing Process

 

Scríbhneoireacht Ghnásúil

Faisnéis Tacaíochta: Scríbhneoireacht Ghnásúil

Support Information:Procedural Writing

 

Leabhair phictúir gan focail

Faisnéis Tacaíochta: Leabhair phictúir gan focail

Support Information: Wordless Picture Books

 

Próiseas Scríbhneoireacht (Gaeltacht)

Faisnéis Tacaíochta: Próiseas Scríbhneoireacht (Gaeltacht)

 

Cur chuige cumarsáideach

Faisnéis Tacaíochta: Cur chuige cumarsáideach

 

Léirmheasanna Leabhar

Faisnéis Tacaíochta: Léirmheasanna Leabhar

Support Information: Book Reviews

 

RANG 6 sa ghaeltacht

Saibhreas Teanga agus Fiosrúchán ar Struchtúr agus
Gramadach
(Scoil sa Ghaeltacht)
 

 

Rang 6 i scoil lán-Bhéarla

Cur chuige comhtháite, feasacht teanga agus fíor-úsáid na teanga
 

 

Rang 3 agus a 4 i scoil lán-Bhéarla

Múineadh na Gaeilge: Amharclann an Léitheora (Reader’s Theatre)

Amharclann an Léitheora (Reader’s Theatre)

 

Rang 1 sa Ghaeltacht

Gníomhaíochtaí Luathléitheoireachta agus Cur Chuige Spraíúil (Scoil sa Ghaeltacht)

 

Tá an Contanaim Dul chun Cinn ar fáil le híoslódáil anseo. Má tá sé i gceist agat an Contanaim Dul chun Cinn a phriontáil molaimid duit é a phriontáil i A3. Is féidir leat rochtain a fháil ar an leagan idirghníomhach ar líne trí scagadh de réir an chineáil scoile agus snáithe ó leathanach baile Churaclam Teanga na Bunscoile

Sraith iomlán Ábhair Thacaíochta

Teanga ó Bhéal - Oral Language

Léitheoireacht - Reading

Scríbhneoireacht - Writing

Relevant across all strands

Ábhartha trasna snáitheanna go léir

Comhaid aonair ó gach sraith d’Ábhair Tacaíochta

Critical Thinking and Book Talk

Promoting Children’s Comprehension

Early Handwriting: Patterns

Developing Functional Language and Literacy Skills for the Child Learning English as an Additional Language

An Cur Chuige Cumarsáideach

 

Suggested Picturebooks

Phonological Awareness

Cursive Writing

Infusing Playfulness into Language Teaching and Learning

Feidhmeanna Teanga na Gaeilge

 

Lesson Outline: Poetry

Wordless Picturebooks

Language for Teaching Handwriting

Organising for Play: Resources

Eiseamláirí de Struchtúir Ghaeilge

 

Lesson Outline: Story

Fónaic

The Writing Workshop

Organising for Play: Time and Routines

An Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT)

 

Story Sacks and Puppet Plays

Léitheoireacht Faoi Threoir

Writing Genres

Socio-Dramatic Play to Support Oral Language and Early Literacy

Múineadh le Scileanna a Aistriú idir Teangacha

 

Málaí Scéalaíochta agus Drámaí Puipéad

Taifead Reatha Léitheoireachta

Scríbhneoireacht Reatha

Teaching for Transfer of Skills Across Languages

Pleanáil i gcomhair Súgradh Acmhainní

 

Talk Time

  Seánraí Scríbhneoireachta

Guided Reading

Súgradh a eagrú: Am agus gnáthaimh

 

Oral Language: Lesson Outline

  An Cheardlann Scríbhneoireachta

Parents

Spraíúlacht a fhí le chéile le Teagasc agus Foghlaim Teanga

 

Forbairt Teanga

  Patrúin le haghaidh na Lámhscríbhneoireachta

Supporting Literacy Development at Home

Aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna gramadaí i nGaeilge foghlaimeoirí

 

Writing Genres

  Caighdeán agus Canúint: Treoir do Mhúinteoirí

Developing Vocabulary Within a Balanced Literacy Framework

Cosáin Tacaíochta Breise

 

A Structured Approach to Public Speaking for Children

   

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Aiseolas Ceartaitheach i gComhthéacs an Tumoideachais

 

Struchtúr Abairte agus Gramadach

   

Exploring linguistic diversity

Éagsúlacht theangeolaíoch a fhiosrú

 

Developmental Pathways in Learning Irish as a Second Language

   

Supporting the development of language awareness

Tacú le feasacht teanga a fhorbairt

 

Conairí Forbartha leis an nGaeilge a Fhoghlaim mar Dhara Teanga

   

The Place of Irish in a Multilingual Environment

Timthriall an taighde agus an fhiosrúcháin ar an idirlíon

 

Dea Chleactais Scoil lán Ghaeilge

   

Additional Support Pathways

 
        Internet research and inquiry cycle  
       

Corrective Feedback in the Immersion Context

 

Forbraíodh Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí le múinteoirí, tugann na Samplaí seo léargas ar an gcaoi a n-oibríonn múinteoirí le torthaí foghlama chun cinntí a dhéanamh faoi na rudaí a mhúineann siad, na cineálacha gníomhaíochtaí, eispéiris agus oideolaíocht a úsáideann siad, agus an fhaisnéis a bhailíonn siad ar cé chomh maith agus atá ag éirí le leanaí ina gcuid foghlama teanga.

Tá ‘Faisnéis Tacaíochta’ ag gabháil le gach sampla a sholáthraíonn níos mó sonraí faoi chomhthéacs na scoile agus an tseomra ranga, agus na roghanna a dhéanann an múinteoir maidir le foghlaim na bpáistí a ullmhú, a theagasc agus a mheas. Tá roinnt ceisteanna machnamhach iontu freisin a d’fhéadfadh a bheith úsáideach duit agus tú ag smaoineamh ar do chleachtas féin.

Éagsúlachta teanga - Cathracha Ilteangacha

Faisnéis Tacaíochta: Éagsúlachta teanga - Cathracha Ilteangacha

Support Information: Linguistic Diversity-Multilingual Cities

Éagsúlachta teanga - Ateangairí Óga

Faisnéis Tacaíochta: Éagsúlacht teanga - Ateangairí Óga

Support Information: Linguistic Diversity-Young Interpreters

Próiseas scríbhneoireachta

Faisnéis Tacaíochta: Próiseas scríbhneoireachta

Support Information:Writing Process

Leabhair phictúir gan focail

Faisnéis Tacaíochta: Leabhair phictúir gan focail

Support Information:Wordless Picture Books

Scríbhneoireacht Ghnásúil

Faisnéis Tacaíochta: Scríbhneoireacht Ghnásúil

Support Information:Procedural Writing

 
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.