Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Liostaí Litríochta

An Chéad Bhliain: Liosta Téacsanna Molta 2017-2023

An Chéad Bhliain: Liosta Téacsanna Molta 2023

An Dara agus an Tríú Bliain: Líostaí Téacsanna Dualgais 2017-2024

Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (T1)

Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla (T2)

An Dara agus an Tríú Bliain: Líostaí Téacsanna Dualgais 2023

Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (T1)

Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla (T2)

Grúpa oibre d’athbhreithniú ar liostaí litríochta Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí T1

Cuireann CNCM fáilte roimh léiriú spéise ó mhúinteoirí Gaeilge iar-bhunscoile T1 ar mhaith leo a bheith páirteach san athbhreithniú ar liostaí litríochta do Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí T1. Cuirfear tús leis an obair i Meán Fómhair 2023. Más spéis leat a bheith páirteach san obair seo, comhlánaigh an fhoirm léirithe spéise atá ceangailte roimh 5 i.n. Céadaoin 20 Meán Fómhair 2023. 

Foirm léirithe spéise

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.