Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe (T1 & T2)

Cuirtear ar fáil sna cáipéisí seo treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe.

Treoirlínte Measúnaithe uasdátaithe (2023)

Tá leagnacha uasdátaithe de na treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (Meán Fómhair 2023) ar fáil thíos. Baineann Treoirlínte Measúnaithe T1 agus T2 (2023) leis an gcohórt scoláirí a thosaigh sa chéad bhliain in 2022 agus gach cohórt scoláirí ina dhiaidh sin.

Treoirlínte Measúnaithe 2017-2024

Baineann na Treoirlínte measúnaithe T1 agus T2 (2017-2024) don chóhort scoláirí a thosaigh sa tríú bliain i Meán Fómhair 2023.

Treoirlínte don Mheasúnú T1 2017-2024
Treoirlínte don Mheasúnú T2 2017-2024
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.