Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Fianaise ar fhoghlaim

Chun an Measúnú Rangbhunaithe a chur i gcrích go sásúil, ní mór don scoláire tuairisc a chur isteach ar thorthaí a chuid taighde agus ar a phlean gníomhaíochta. Is ionann an tuairisc seo a chuirtear isteach agus an fhianaise ar fhoghlaim an scoláire. Ní mór go mbeadh an tuairisc a chuirtear isteach i bhfoirm scríofa a mheasann an múinteoir agus an scoláire a bheith oiriúnach, ag cur chomhthéacs uathúil na scoile agus inniúlachtaí agus ábhair spéise an scoláire aonair san áireamh.

Is é an scoláire a roghnóidh an fhaisnéis is oiriúnaí, iontaofa agus ar ardchaighdeán dar leis le cur san áireamh mar fhianaise ar an tionscadal críochnaithe. Cuirfear an measúnú seo i gcrích i dtreo dheireadh bhliain a dó. 

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.