Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Fianaise ar fhoghlaim

Ionas go n‑éireodh leis an scoláire an Measúnú Rangbhunaithe a chríochnú go sásúil, ní mór dó fianaise a thaispeáint ar a chuid oibre trí chur i láthair aonair.

Is féidir leis an scoláire réimse d’ábhair agus d’uirlisí difriúla tacaíochta a úsáid le linn a chuir i láthair amhail teicneolaíocht dhigiteach, póstaeir, léiriúcháin ghrafacha, cuntais airgeadais, ceisteanna agallaimh nó clárscéalta, ag cur chomhthéacs uathúil na scoile agus inniúlachtaí agus ábhair spéise an scoláire aonair san áireamh. Cuirfear an cur i láthair i gcrích i dtéarma a haon de bhliain a trí. 

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.