NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Réimsí gníomhaíochta coirp i gCorpoideachas na hArdteistiméireachta

I gCorpoideachas na hArdteistiméireachta, tá sé réimse gníomhaíochta coirp:

 • Gníomhaíochtaí eachtraíochta
 • Gníomhaíochtaí ealaíonta agus aeistéitiúla
 • Lúthchleasaíocht
 • Uiscíocht
 • Cluichí
 • Aclaíocht agus corpacmhainn phearsanta.

Déanann an foghlaimeoir staidéar ar thrí ghníomhaíocht choirp, gach ceann roghnaithe ó réimse gníomhaíochta coirp difriúil. I ngach gníomhaíocht choirp, bíonn sé mar aidhm ag an bhfoghlaimeoir

 • caighdeán a thaispeántais a fhorbairt sna trí ghníomhaíocht choirp roghnaithe
 • a bheith cruthaitheach ina thaispeántas pearsanta mar dhuine aonair i mbun gníomhaíochta agus/nó mar bhall de fhoireann/ghrúpa
 • a bheith comhsheasmhach maidir le caighdeán a thaispeántais.

De réir mar a thagann feabhas ar thaispeántas foriomlán an fhoghlaimeora sna gníomhaíochtaí coirp roghnaithe, ba cheart go mbeadh sé in ann taispeántas ar ardchaighdeán a léiriú i raon leathan scileanna agus teicnící a bhfuil cuntas orthu do na gníomhaíochtaí difriúla. Sa mheasúnú feidhmíochta le haghaidh Corpoideachas na hArdteistiméireachta iarrfar ar gach foghlaimeoir rud éigin a dhéanamh i gceann de na trí ghníomhaíocht choirp roghnaithe.


Gníomhaíochtaí eachtraíochta  

Gníomhaíochtaí eachtraíochta arb ionann iad agus gníomhaíochtaí comhair a tharlaíonn i dtimpeallacht dhúshlánach, lasmuigh go hiondúil, ina mbíonn tionchar ag gnéithe nach bhfuil smacht iomlán orthu, ar roghnú agus úsáid scileanna agus straitéisí chun sraith spriocanna a bhaint amach. Cuirtear béim ar leith ar scileanna idirphearsanta agus ar mhachnamh ar an bhfoghlaim.
 

Féadfaidh an foghlaimeoir ceann de na gníomhaíochtaí seo a leanas a roghnú:

 • Treodóireacht
 • Canúáil/Cadhcáil
 • Ailleadóireacht
 • Seoltóireacht
 • Rámhaíocht/Sculláil

Iarrtar ar an bhfoghlaimeoir fianaise a thaispeáint dá chumas na scileanna agus teicnící seo a leanas a dhéanamh sa ghníomhaíocht eachtraíochta roghnaithe:

Treodóireacht

 • Léamh léarscáileanna
 • Scileanna luais
 • Scileanna loingseoireachta
 • Pleanáil bhealaigh
 • Ag cloí le nósanna imeachta i gcleachtas sábháilte
 • Ómós a thaispeáint don chomhshaol
   

Cadhcáil (Uisce corraitheach/bánuisce)

 • Ag lainseáil agus ag tuirlingt–ag balla íseal/bruach
 • Céaslóireacht–chun tosaigh, ar chúl, ag stopadh, buillí scuabtha agus buillí scuabtha cúil, ciumhaisiú, stiúir deiridh, dírthrasnú agus dírthrasnú cúil
 • Ag briseadh isteach agus amach as sruth: isteach sa ghuairneán–stiúir tosaigh/láinnéar slaite íseal agus gan láinnéar slaite; ón ngluairneán–láinnéar slaite íseal, stiúir tosaigh
 • Bealach a dhéanamh sna sruthanna agus iad a úsáid agus gnéithe uisce lena n-áirítear stopadóirí, seasamh, tonnta, guairneáin agus uisce uaine
 • Druil iompaithe, ceartú Eiscimeach, féintharrtháil agus ceartú
 • Dhá scil fhorbartha/ghrúpa ó iompú agus ceartú, (leat féin agus le rópa), m.sh. casadh comhraic, ardchros, tarraingt ar crochadh

Cadhcáil (Uisce intíre ina bháinté/uisce cósta)

 • Ag lainseáil agus ag tuirlingt–ag balla íseal/bruach
 • Céaslóireacht–chun tosaigh, ar chúl, ag stopadh, buillí scuabtha agus buillí scuabtha cúil (statach agus ag bogadh), stiúir deiridh, stiúir tosaigh, cúrsa uimhir 8 (chun tosaigh agus ar chúl), dírthrasnú agus dírthrasnú cúil
 • Buillí tarraingthe agus buillí tacaíochta–buillí tarraingthe/tarraingt scullála, céaslóireacht i gcomhair tacaíochta
 • Druil iompaithe, ceartuithe, féintharrtháil agus ceartú
 • Tarrthálacha domhainuisce–snámhaí go dtí an bád/x-tharrtháil, raftú

Ailleadóireacht (Lasmuigh nó ag dreapadh balla laistigh: bualadh aonair)

 • Ag dreapadh rópa íochtair agus bairr (ancairí aonair agus iolracha), bainistiú an rópa, ceangal, dingeadh láimhe/méire/coise, pointí teagmhála 3-phointe agus/nó úsáid cheart as pointí teagmhála 2-phointe, crochadh siar, greim faoi, droicheadú
 • Úsáid cheart as glaonna ailleadóireachta agus cumarsáid cheart
 • Snaidhmeanna bunúsacha
 • An cumas trealamh a úsáid agus nósanna imeachta sábháilte a chur i bhfeidhm
 • Starradh dreapadóireachta agus/nó matal
 • Na cosa agus na lámha a thrasnú
 • Rópadóireacht anuas díreach ag taispeáint cumais oibriú asat féin ag bailiú trealaimh leath bealaigh síos

Seoltóireacht

 • Ag fágáil/ag filleadh ar chladach ar thaobh na gaoithe
 • Ag fágáil/ag filleadh ar chladach ar thaobh an fhoscaidh
 • Creimneáil/ag gabháil timpeall (in aghaidh gaoithe)
 • Jeidhbeáil
 • Druil iompaithe agus ceartú
 • Cúrsa seoltóireachta in aghaidh na gaoithe/le cóir

Rámhaíocht/Sculláil

 • Buillí scullála
 • Ag rámhaíocht ar thaobh an bhuille
 • Ag rámhaíocht ag an gcloigeann
 • Ag céaslóireacht le bosa cearnóige
 • Buille aonair do na lámha ar shiúl

Uiscíocht  

Uiscíocht–gníomhaíochtaí uiscebhunaithe a úsáideann scileanna snámha agus/nó tumadóireachta agus teicnící i gcomhair taispeántais, sábháilteachta san uisce, nó chun críche caitheamh aimsire

Féadfaidh an foghlaimeoir ceann de na gníomhaíochtaí seo a leanas a roghnú:

 • Tarrtháil
 • Snámh chun teacht slán
 • Dhá bhuille shnámha
 • Póló uisce
 • Snámh sioncronaithe 

Tarrtháil

 • Iarrtar ar an bhfoghlaimeoir fianaise a thaispeáint dá chumas na scileanna agus teicnící seo a leanas a dhéanamh sa ghníomhaíocht roghnaithe in uiscíocht:
 • Ag dul isteach san uisce/ag dul isteach i ndálaí anaithnide
 • Buillí/ag gluaiseacht thar achar chomh fada le duine a gortaíodh nó leis an duine a gortaíodh
 • Cic tarrthála/taobh-bhuille
 • Ag déanamh ar an duine a gortaíodh agus ag láimhseáil duine atá gortaithe fad is atáthar ag casadh
 • Tarraingtí teagmhála/neamh-theagmhála ag úsáid áiseanna dochta/neamhdhochta/fuinneamh/anáil/teas a chaomhnú
 • Dhá chineál tarrthála difriúla
   

Ag snámh chun teacht slán

 • Ag dul isteach san uisce/ag dul isteach i ndálaí anaithnide
 • Scaradh gabhail/cumas dul faoi uisce–cosa chun tosaigh/ceann chun tosaigh/tumadh dromchla ón uisce go domhain
 • Ar snámh–an cumas snámhacht a choinneáil le h
 • áis nó dá huireasa
 • Ag snámh i do sheasamh
 • Buillí–teacht aniar sa snámh in éadaí a choinníonn a gcruth/ag gluaiseacht agus ag sculláil
 • Ag snámh faoi uisce
 • Casadh i snámh raoin
 • Fuinneamh/anáil/teas a chaomhnú–suíomh STÍL, suíomh CUACHTA le beirt eile ar a laghad

Dhá bhuille shnámha

 • Deasú coirp
 • Túsphointe láimhe/deasú snite láimhe/deasú amach láimhe
 • Cic
 • Comhordú buillí
 • Gníomh ceannbhuille
 • Ag tosú, ag casadh, ag críochnú
 • Snámh ráibe agus raoin

Póló uisce

 • Scileanna(éagsúla) seachadta/glactha
 • Scileanna (éagsúla) caithimh
 • Ag bogadh leis an liathróid
 • Saorghluaiseacht
 • Scileanna marcála/teacht roimhe

Snámh sioncronaithe

 • Luí díreach ar do dhroim, craptha
 • Luí díreach ar do bholg, píce tosaigh
 • Píce cúil, cos bhailé
 • Eireaball éisc, lasairéan agus glún cuartha go hingearach
 • Stua deilfe, stua dromchla, rothal siúil scoilte, chun tosaigh
 • Taispeántas beirte nó triúir lena n-áirítear meascán díobh sin agus gluaiseachtaí snámha eile sioncronaithe

 

Gluaiseacht ealaíonta agus aeistéitiúil  

Tugann gníomhaíochtaí ealaíonta deis don fhoghlaimeoir taithí a fháil ar cheardaíocht chruthaitheach agus ar ghníomhaíochtaí a dhéanamh lena mbaineann meascán scileanna samhlaíocha, teicnící agus/nó gluaiseachtaí i stíl iomchuí an imeachta. Tugann gníomhaíochtaí aeistéitiúla deis don fhoghlaimeoir a léirthuiscint ar cháilíochtaí na gluaiseachta a thaispeáint agus cumais léiritheacha an dream atá ina bun. Taispeánann an foghlaimeoir é sin trí chritéir aeistéitiúla a ghlacadh agus é ag pleanáil don ghníomhaíocht, á déanamh agus á meas.

Féadfaidh an foghlaimeoir gníomhaíocht amháin a roghnú as roghanna gleacaíochta nó damhsa.

Gleacaíocht Damhsa
 • Ealaíonta
 • Rithimeach
 • Damhsa comhaimseartha
 • Damhsa tíre
 • Nua-aimseartha
 • Bailé
 • Snagcheol
 • Cniogdhamhsa
 • Eitneach
 • Traidisiúnta
Gleacaíocht
Iarrfar ar an bhfoghlaimeoir fianaise a thaispeáint dá chumas na scileanna agus teicnící seo a leanas a dhéanamh sa ghníomhaíocht gleacaíochta roghnaithe:

Gleacaíocht ealaíonta

 • Léimeanna (íosmhéid 2)–crap/píce/scaradh gabhail/casadh 180 céim
 • Casadh (íosmhéid 2)–chun tosaigh/siar/eile
 • Cothromaíocht (íosmhéid 2)–seasamh lámh/seasamh cinn/arabesque/eile
 • Aistriú meáchain choirp (íosmhéid 2)–cleas an rotha/rothalchleas cosa le chéile/lámhléim/aer-rothlú cúil

Bítear ag súil go gcuimseoidh an foghlaimeoir ceithre cinn den lúfaireacht seo a leanas sa tsraith ghearr urláir:

 • Cúlrolladh go seasamh lámh
 • Lámhléim
 • Aer-rothlú cúil
 • Aer-rothlú tosaigh
 • ½ chasadh seasamh lámh
 • Cleas an rotha le lámh amháin
 • Aer-rothlú ar gcúl
 • Stuaghluaiseacht siar/tosaigh.

Iarrtar ar an bhfoghlaimeoir inniúlacht a thaispeáint in dhá cheann de na lámhléimeanna seo a leanas ar a laghad:

 • Lámhléim
 • Starrluascadh gearrghéige
 • Lámhléim roghnaithe le taraif den chineál céanna (ní ghabhann tríd nó scaradh).

Gleacaíocht rithimeach
Ba cheart go mbeadh an foghlaimeoir in ann inniúlacht a thaispeáint sna scileanna agus teicnící seo a leanas i sraith ghearr urláir:

 • Cothromaíocht
 • Casadh/rolladh
 • Scaradh
 • Preaba/léimeanna/coiscéimeanna
 • Tonnta coirp/lúbadh/ciorcail/luascadh/casadh.

Iarrtar ar an bhfoghlaimeoir dreasa a chur le ceol agus gléasanna difriúla a úsáid idir liathróid, fáinne, ribín, rópa nó cleitheog. 

Damhsa

Iarrtar ar an bhfoghlaimeoir damhsa aonair nó grúpa a dhéanamh ina dtaispeánfaidh sé gur chuir sé na gnéithe seo a leanas san áireamh:

 • Cumas teicniúil: staidiúir, ailíniú, comhordú, cothromaíocht, neart, solúbthacht, soghluaisteacht agus smacht.
 • Áirítear le dearadh cóiréagrafach foriomlán na nithe seo a leanas a chur san áireamh: ábhar cóiréagrafach – úsáid as spás, m.sh. leibhéil agus conairí, uainiú agus caidreamh le damhsóirí eile, déanamh cóiréagrafach – móitíf agus éagsúlú, foirm chóiréagrafach – m.sh. canóin, comhréir, dénártha, rondo.
 • Stíl damhsa, m.sh. comhaimseartha, tíre, nua-aimseartha, snagcheol, cniog, eitneach, traidisiúnta.
 • Úsáid as frapaí agus ceol.
 • Braistint taispeántais tríd is tríd lena n-áirítear an cumas tú féin a chur in iúl go healaíonta agus go haeistéitiúil le lucht féachana.

 

Lúthchleasaíocht  

Lúthchleasaíocht–imeachtaí ina mbítear ag rith, ag léim, ag caitheamh agus ag siúl taobh istigh nó taobh amuigh atá intomhaiste i dtéarmaí chumas an té atá ina mbun ach freisin i gcoinne caighdeán arna leagan síos ag éachtaí daoine eile. Agus lúthchleasaíocht á roghnú mar cheann de na réimsí gníomhaíochta coirp, iarrtar ar an bhfoghlaimeoir ceann de na trí chatagóir a roghnú:

 • Ag rith
 • Ag caitheamh
 • Ag léim.

Díreofar sa mheasúnú ar an taispeántas ar ghníomhaíocht amháin laistigh den chatagóir roghnaithe. Iarrtar ar an bhfoghlaimeoir fianaise a thaispeáint dá chumas na scileanna agus teicnící a dhéanamh sa ghníomhaíocht roghnaithe, m.sh. caitheamh na teisce ón gcatagóir ag caitheamh.

Féadfaidh an foghlaimeoir gníomhaíocht amháin a roghnú as ceann de na catagóirí seo a leanas:

Ag rith
 •  Ráibrásaí
 • Meánraoin
 • Fadraoin
 • Cliatha

 

 • Ag tosú agus ag críochnú
 • Gníomh uachtair an choirp (ceann agus géaga)
 • Gníomh íochtair an choirp (cosa)
 • Éifeachtúlacht foriomlán
Ag caitheamh

 

 • Caitheamh meáchain
 • Caitheamh na teisce
 • Caitheamh na sleá
 • Caitheamh an oird

 

 • Greim, seasamh agus ullmhú
  Gluaiseacht sa ghníomh caithimh
 • Ag tosú agus ag críochnú
 • Gníomh uachtair an choirp (ceann agus géaga)
 • Gníomh íochtair an choirp (cosa)
  Éifeachtúlacht foriomlán
Ag léim
 • Léim ard
 • Léim fada
 • Na trí léim.

 

 • Ruthag
 • Imeacht
 • Eitilt
 • Tuirlingt
 • Éifeachtúlacht foriomlán

 

Cluichí  

Cluichí–cluichí aonair, beirteanna nó i bhfoireann ina gcaitear scileanna a bhaineann go sonrach le gníomhaíocht a úsáid, léirthuiscint ar chluiche, cinnteoireacht, eolas beartach agus smaointeoireacht straitéiseach in iarracht sprioc shainithe a bhaint amach. Agus cluichí á roghnú mar cheann de na réimsí gníomhaíochta coirp, iarrtar ar an bhfoghlaimeoir staidéar a dhéanamh ar cheann de thrí chatagóir:
• Ionradh
• Bualadh/Gabháil
• Eangach/Balla.
Díreofar sa mheasúnú ar an taispeántas ar ghníomhaíocht amháin laistigh den chatagóir roghnaithe, mar shampla, Peil Ghaelach i gcluichí ionraidh.

Féadfaidh an foghlaimeoir gníomhaíocht amháin a roghnú as ceann de na catagóirí seo a leanas:   
Cluichí ionraidh Peil Ghaelach
Iománaíocht/Camógaíocht
Rugbaí
Sacar
Cispheil
Haca
Líonpheil
Liathróid láimhe Oilimpeach
Cluichí eangaí/balla Badmantan
Leadóg
Eitpheil
Leadóg bhoird
Liathróid láimhe
Scuais
Cluichí Buailte/Gabhála

Cruicéad
Bogliathróid
Cluiche corr

Cluichí ionraidh

 

Peil Ghaelach 

 • Láimhseáil (scaoileadh/fáil, gabháil, pas láimhe, piocadh suas)
 • Tabhairt faoi dhuine/teacht roimhe (tabhairt dúshláin, chun tosaigh, gualainn, cur duine as áit, blocáil)
 • Ag rith/ag bogadh leis an liathróid (dreapadh aonair, ó bhróg go lámh, bualadh bob, druibleáil, céim leataoibh, claonadh coirp, athrú luais)
 • Ciceáil (lámh, talamh, droim bróige/titim, tiomáinte, glanadh, filleadh ar an imirt)
 • Caitheamh (fada, gearr, cic 45)

Iománaíocht/Camógaíocht

 • Láimhseáil (scaoileadh/fáil, gabháil, pas láimhe, piocadh suas)
 • Tabhairt faoi dhuine/teacht roimhe (tabhairt dúshláin, chun tosaigh, gualainn, cur duine as áit, blocáil)
 • Ag rith/ag bogadh leis an liathróid (dreapadh aonair, piocadh suas, bualadh bob, druibleáil, céim leataoibh, claonadh coirp, athrú luais)
 • Ag bualadh (lámh, talamh, san aer, titim, glanadh)
 • Caitheamh (fada, gearr, poc 65)

Rugbaí

 • Láimhseáil (scaoileadh/fáil, fad/gearr, ina stad/ag rith, ard/íseal, piocadh suas ón talamh, casadh tapa, tumadh, aistriú)
 • Tabhairt faoi dhuine/teacht roimhe (chun tosaigh, ar gcúl, taobh, bá)
 • Crágáil (liathróid a choinneáil)
 • Seilbh a choinneáil ar an talamh i gcrágáil
 • Ag rith leis an liathróid (claonadh coirp, bualadh bob, athrú luais)

Cispheil

 • Scaoileadh/fáil (láimhseáil, ucht, preabadh, taobh, thar an gceann, rith, ina stad)
 • Druibleáil/ag bogadh leis an liathróid (an dá lámh, athrú luais, ar gcúl)
 • Ag caitheamh (C/D, preabscór, tiomáint)
 • Ag caitheamh (socrú, preab, 3 phointe)
 • Marcáil/teacht roimhe (1v1, in aghaidh an té atá ag láimhseáil na liathróide, preabadh ar ais)
 • Coisíocht

Sacar

Páirc amuigh 

 • Scaoileadh/fáil/smacht (gearr, fada, talamh, crochta, smiotaíl, an dá chos)
 • Druibleáil/ag bogadh leis an liathróid (an dá chos)
 • Ag caitheamh (gearr, fada, eitleog a bhualadh, leath-eitleog)
 • Ag tabhairt an chloiginn – cosaint agus ionsaí
 • Tabhairt faoi dhuine/ionramháil/an bhearna a dhúnadh/teacht roimhe

Cosaint báire

 • Ag glacadh/ag tabhairt amach
 • Ciceáil–ón lámh/liathróid as imirt
 • Sábháil báire (ard/íseal)
 • An liathróid a thógáil ar an gcos
 • Bualadh go hard/dorn don liathróid

Haca

Páirc amuigh

 • Scaoileadh/glacadh/smacht (brú, stopadh, gearr, fada, plab, ag bualadh, ag dul siar, C/D)
 • Druibleáil/ag bogadh leis an liathróid oscailte/ag dul siar/athrú luais
 • Sciorrbhualadh – gearr/fada, ard/íseal, pionóis
 • Bualadh (ciorcal C/D, gar, fad)
 • Tabhairt faoi dhuine/ionramháil/an bhearna a dhúnadh/teacht roimhe

Cosaint báire

 • Ag glacadh/ag cur thart (leis an dá chos)
 • Cúinní gearra a chosaint
 • Sciorrbhualadh pionóis a shábháil
 • Sábháil báire (ard/íseal, imeall ciorcail)
 • Gleic shleamhnach ar an imreoir atá ar an ionsaí

Líonpheil

 • Scaoileadh/glacadh/smacht (lámh amháin/dhá lámh, gualainn, labáil, preab, rith, pas uchta)
 • Coisíocht (tuirlingt coise amháin/dhá chos, casadh)
 • Bualadh- gar/achar/rith (lámh amháin/dhá lámh, chun tosaigh/siar, ciceanna céime)
 • Saorghluaiseacht (seachain/athrú luais)
 • Marcáil/teacht roimhe/aisphreabadh
Liathróid láimhe Oilimpeach
 • Passing/receiving/control (one/two-handed catch at Scaoileadh/glacadh/smacht (beir le lámh amháin/dhá lámh ag airdí éagsúla–ina stad agus ag bogadh)
 • Coisíocht (tuirlingt coise amháin/dhá chos, casadh)
 • Bualadh- gar/achar/rith (lámh amháin, léim, pionós)
 • Ag bogadh leis an liathróid
 • Marcáil/ionramháil/teacht roimhe
 • Saorghluaiseacht (seachain/athrú luais)
Cluichí eangaí/balla  

Badmantan

 • Seirbheáil (ard/íseal)
 • Imirt ag an líon (tulbhuille/cúlbhuille)
 • Glanadh (tulbhuille/cúlbhuille)
 • Preab-bhuille
 • Smíste 

Leadóg

 • Seirbheáil (éagsúlachtaí)
 • Tiomáintí (tulbhuille/cúlbhuille)
 • Eitleoga (tulbhuille/cúlbhuille)
 • Labáil
 • Smíste

Leadóg bhoird

 • Seirbheáil (éagsúlacht tulbhuille/cúlbhuille)
 • Tiomáintí (tulbhuille/cúlbhuille)
 • Brú (tulbhuille/cúlbhuille)
 • Blocáil
 • Smíste

Eitpheil

 • Seirbheáil (faoin/os cionn na géige, tosaigh, ar foluain/taobh-fholuain
 • Ag bualadh eitleoige (seit chun tosaigh/siar)
 • Pas/sárú rí
 • Smíste/smíst
 • Blocáil

 

Scuais
 • Seirbheáil (éagsúlacht tulbhuille/cúlbhuille)
 • Tiomáintí (tulbhuille/cúlbhuille)
 • Eitleoga (tulbhuille/cúlbhuille)
 • Buille de dhroim ballaí
 • Labáil
Liathróid láimhe (60 x 30, 40 x 20)

 

 • Buille íochtarach            
 • Buille uachtarach
 • Bualadh cúlbhalla                         
 • Bualadh díreach ó líne ghearr
 • Buille ar eitilt                              
 • Taobh-bhuille (40 x 20 amháin)
 • Seirbheáil
Cluichí Buailte/Gabhála  
Cruicéad
 • Slacadh (díreach/tiomáint ann/as, chun tosaigh/siar)
 • Slacadh (scoradh/tarraingt/scinneadh)
 • Babhláil (meán nó tapa nó casadh, líne/fad)
 • Gabháil–gar
 • Gabháil–domhain

Bogliathróid/Cluiche Corr

 • Ag breith/ag glacadh/ag caitheamh (éagsúil)
 • Ag bualadh/pocáil/slacadh
 • Pitseáil/babhláil (éagsúil) (meán, tapa, claonadh coirp, casadh, líne/fad)
 • Gabháil ar dhaoradh/gar
 • Gabháil dhomhain/páirc amuigh

 

Gníomhaíochtaí aclaíochta agus corpacmhainne pearsanta  

Aclaíocht agus corpacmhainn phearsanta–rannpháirtíocht ghníomhach agus fhiúntach i gclár aclaíochta agus corpacmhainne atá deartha go pearsanta a léiríonn spéiseanna, spriocanna agus prionsabail pearsanta traenála.

Féadfaidh an foghlaimeoir modh amháin de thraenáil aeróbach agus gníomhaíocht chleachtaidh agus friotaíochta amháin eile a roghnú.

Traenáil aeróbach    
Traenáil leanúnach
 • Déine leanúnach
 • Cuspóir
 • Foirmle FITT
 • Raon mall idirmheánach (20-60 nóim)
 • Raon mall fada (>60 nóim)
Traenáil eatramhach
 • Ullmhacht
 • Obair: cóimheasa athshlánaithe
 • Fad eatramhach
  • Foirmle FITT
Traenáil Fartlek
 • Ullmhacht
 • Tír-raon
 • Fad eatramhach
 • Foirmle FITT
Aeróbaic/Aeróbaic chéime
 • Cur síos teicniúil ar scileanna
 • Gnáthamh aclaíochta
 • Idirthréimhse
 • Tráthúlacht agus rithim
 • Criosanna traenála
 • Foirmle FITT
Casadh
 • Teicnící spineála
 • Déine an bhabhta aclaíochta
 • Dearadh an tseisiúin
 • Criosanna traenála
 • Foirmle FITT
Rámhaíocht laistigh
 • Am
 • Fad
 • Spriocanna
 • Friotaíocht
 • Dearadh an tseisiúin
Ceann de na gníomhaíochtaí cleachtaidh agus friotaíochta seo a leanas:    
Traenáil le meáchain

Brú guaisbheartaíochta uachtair

 • Brú
 • Síneadh

Tarraingt guaisbheartaíochta uachtair

 • Rámhaíocht
 • Cuachadh

Aclaíocht guaisbheartaíochta íochtair

 • Suíomh fogha
 • Gróigeadh
Cobhsaíocht chabhlach
 • Scíth agus análú
 • Smacht
 • Gnáthamh aclaíochta
 • Ailíniú
 • Sreabhadh
Cleachtadh cuarda
Aclaíocht sonrach do:
 • Téamaí
 • Trealamh
 • Eatraimh oibre-ceartaithe

Táthar ag súil go dtaispeánfaidh an foghlaimeoir an cumas na gnéithe seo a leanas a chur i bhfeidhm ar gach modh traenála:

 • Prionsabail na traenála
  • Scíth/ceartú
  • Rólódáil
  • Dul chun cinn
  • Sainiúlacht
  • Ullmhacht
 • Criosanna traenála
 • Tairseacha
 • Eatraimh oibre-ceartaithe
 • Téamh suas/Fuarú.

Iarrtar ar an bhfoghlaimeoir fianaise a thaispeáint ar a chumas gnéithe de chlár aclaíochta agus corpacmhainne pearsanta a dhéanamh atá deartha chun taispeántas a fheabhsú i ngníomhaíocht choirp nó corpacmhainn fhisiceach a bhaineann le sláinte. Ba cheart go n-áireofaí sa taispeántas:

 • Téamh suas ar feadh cúig nóiméad lena n-áirítear na gnéithe riachtanacha de théamh suas.
 • Píosa forbartha cúig nóiméad déag: d’áireofaí leis an bpíosa seo píosa cardashoithíoch agus píosa ar neart matánach agus fulangacht. D’fhéadfaí formáid ciorcaid a áireamh sa phíosa forbartha.
 • Fuarú ar feadh cúig nóiméad lena n-áirítear na gnéithe riachtanacha den fhuarú.

Iarrtar ar an bhfoghlaimeoir eolas agus tuiscint a thaispeáint ar fhorchéimniú agus ar oiriúnuithe ábhartha agus ar chleachtas sábháilte sna gníomhaíochtaí roghnaithe.