Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Cuimsiú

Tugann Corpoideachas na hArdteistiméireachta taithí foghlama atá cothrom agus ionchuimsitheach don fhoghlaimeoir sa tsraith shinsearach. Tá sé mar aidhm aige dul i gcion ar scoláirí i gcoitinne agus ní hamháin ar an bhfoghlaimeoir sin a bhaineann an scoth amach ina chuid gníomhaíochta coirp. Spreagtar foghlaimeoir a bhfuil spéis aige i ngníomhaíocht choirp agus i spórt agus atá tiomanta dóibh staidéar a dhéanamh ar Chorpoideachas na hArdteistiméireachta. Tá na torthaí foghlama ceaptha a bheith ábhartha do spéis phearsanta, shóisialta, chultúrtha agus ghairme réimse leathan foghlaimeoirí. 

Déantar foráil mar is cuí chun gach foghlaimeoir a chuimsiú lena n-áirítear cailíní agus buachaillí/mná agus fir, iadsan a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus míchumais fhisiceacha agus scoláirí ó chúlraí cultúrtha, eitneacha agus teangeolaíocha éagsúla. Déantar é sin trí thimpeallacht dhearfach foghlama a leagan síos áit ina dtugtar deiseanna do gach foghlaimeoir ionas go n-éireoidh leis agus ionas go ndéanfaidh sé dul chun cinn pearsanta. Níl i dtaispeántas sa ghníomhaíocht choirp ach ceann amháin de na critéir i gcomhair rathúlachta nuair a bhíonn Corpoideachas na hArdteistiméireachta á mheasúnú. Is féidir leis an bhfoghlaimeoir a chuid scileanna agus tallanna a thaispeáint freisin sna róil cóitseálaí/cóiréagrafaí neamh-imeartha. Sa timpeallacht foghlama ionchuimsitheach caitear leas a bhaint as cuir chuige teagaisc éagsúla, difreáil éifeachtach, modhnú trealaimh lena n-áirítear cinn atá curtha in oiriúint nó cúntach, agus caitear úsáid a bhaint as lucht pearsanra ar bhealach tacúil comhoibritheach.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.