Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Uimhreas

Faigh thíos na Torthaí Foghlama, na coincheapa matamaiticiúla agus contanaim dul chun cinn a bhaineann leis na snáithaonaid "Úsáidí an uimhris", "Uimhriú agus comhaireamh", "Ionadluach agus bonn a deich", "Tacair agus oibríochtaí" agus "Codáin". Déanfar an leathanach seo a nuashonrú le hábhair tacaíochta agus samplaí físeáin d’fhoghlaim mhatamaiticiúil páistí sna seachtainí agus sna míonna amach romhainn.

Úsáidí an uimhris

Cliceáil ar an íomhá chun teacht ar chontanam dul chun cinn an tsnáithaonad de ‘Úsáidí an uimhris’

GA_PC8

Uimhriú agus comhaireamh

Cliceáil ar an íomhá chun teacht ar chontanam dul chun cinn an tsnáithaonad de ‘Uimhriú agus comhaireamh’

GA_PC9

Ionadluach agus bonn a deich

Cliceáil ar an íomhá chun teacht ar chontanam dul chun cinn an tsnáithaonad de ‘Ionadluach agus bonn a deich'

GA_PC10

Tacair agus oibríochtaí

Cliceáil ar an íomhá chun teacht ar chontanam dul chun cinn an tsnáithaonad de 'Tacair agus oibríochtaí'

GA_PC11

Codáin

Cliceáil ar an íomhá chun teacht ar chontanam dul chun cinn an tsnáithaonad de 'Codáin'

GA_PC12

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.