Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Cruth agus spás

Faigh thíos na Torthaí Foghlama, na coincheapa matamaiticiúla agus contanaim dul chun cinn a bhaineann leis na snáithaonaid "Feasacht ar spásúlacht agus suíomh", "Cruth" agus "Trasfhoirmiú". Déanfar an leathanach seo a nuashonrú le hábhair tacaíochta agus samplaí físeáin d’fhoghlaim mhatamaiticiúil páistí sna seachtainí agus sna míonna amach romhainn.

Feasacht ar spásúlacht agus suíomh

Cliceáil ar an íomhá chun teacht ar chontanam dul chun cinn an tsnáithaonad de 'Feasacht ar spásúlacht agus suíomh'

GA_PC13

Cruth

Cliceáil ar an íomhá chun teacht ar chontanam dul chun cinn an tsnáithaonad de ‘Cruth'

GA_PC14

Trasfhoirmiú

Cliceáil ar an íomhá chun teacht ar chontanam dul chun cinn an tsnáithaonad de 'Trasfhoirmiú'

GA_PC15

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.