Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Samplaí d'obair scólaire

Is féidir breathnú anseo ar shamplaí d’fhoghlaim scoláirí.

Is é cuspóir na samplaí seo ná tacú le forbairt ghairmiúil na múinteoirí. Níor chóir iad a úsáid ar aon bhealach eile​.

Má tá TCA le sampla de shaothar scoláirí, teastaíonn cuntas múinteora chun breathnú air. Is féidir leat cuntas a shocrú anseo le d’uimhir chlárúcháin ón gComhairle Mhúinteoireachta.

Tá Samplaí de Mheasúnú Rangbhunaithe 1 ar fáil anseo.

Tá Samplaí de Mheasúnú Rangbhunaithe 2 [TCA] ar fáil anseo.

Cuirfear níos mó samplaí anseo le himeacht aimsire. 

Tá ábhair thacaíochta do mhúinteoirí atá ag tabhairt faoi Mheasúnú Rangbhunaithe 2 in 2018 ar fáil anseo.