Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Measúnú don teistiúchan

Déanfar an measúnú don teistiúchán i gcúrsaí Polaitíochta agus Sochaí trí dhá chomhpháirt mheasúnaithe:

  1. Tuairisc ar thionscadal saoránachta (20% den mharc iomlán)
  2. Scrúdú scríofa (80% den mharc iomlán)

Bunófar an measúnú ar na haidhmeanna, spriocanna agus torthaí foghlama atá breactha síos sa tsonraíocht.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.