Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)

Deis ar leith is ea an tOideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte sa tSraith Shóisearach do dhaltaí chun scileanna agus inniúlachtaí cuí a fhoghlaim a thabharfaidh léargas dóibh orthu féin, ar an tslí le haire a thabhairt dóibh féin agus cinntí eolasacha mar gheall ar a sláinte agus a folláine féin a dhéanamh.  Soláthraíonn OSPS comhthéacs inar féidir leis na scoláirí foghlaim mar gheall ar na ceisteanna móra morálta, fisiciúla, sóisialta agus mothúchánacha a bhaineann le caidreamh, le gnéas agus gnéasacht, agus cá háit le heolas iontaofa a fháil. 

Ní dhéantar OSPS a mheasúnú go foirmiúil i scrúdú an Teastais Shóisearaigh.