Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Sampla 04: Téama - Taiscí faoi cheilt

Roghnaigh an scoláire ceann amháin de
thrí rogha (Taiscí faoi cheilt/Solas agus scáth/Mo dhearcadhsa) agus d’oibrigh sé ó fhoinse phríomha a bhí bunaithe ar an téama sin. Dhear an scoláire agus chuir sé comhdhéanamh le patrúin athfhillteacha i gcrích ar pháipéar A2 nó ar fhabraic.

Bhí an scoláire ag foghlaim conas a fhoinsí príomha a bhreathnú, a thaifeadadh agus a anailísiú, trí líne, ton agus dath chomh maith le meáin éagsúla a úsáid. Rinne an scoláire taighde ar phatrún agus ar phrionsabail an dearaidh agus scrúdaigh sé saothar a bhí déanta ag dearthóirí patrúin clúiteacha.

D’úsáid an scoláire an tuiscint a bhí aige ar phatrúin a dhéanamh chun píosa dá líníochtaí a roghnú a bheadh oiriúnach le húsáid mar mhóitíf chun patrún athfhillteach a dhearadh.

Sa bhloc sceitseála Amharc-ealaíne bailíodh le chéile fianaise faoin bpróiseas, nótaí agus machnaimh maidir lena chinntí agus lena réamhobair, chomh maith leis an dearadh deiridh.

 

example04cover.JPG

 

PDF ardchaighdeáin (78MB)

PDF laghdaithe (1.7MB)

PDF téacs amháin (0.2MB)