Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Aidhm

Cuireann an staidéar ar thíreolaíocht na sraithe sóisearaí ar chumas an scoláire a bheith eolach ar an tíreolaíocht. Spreagann sé fiosracht agus tugann sé deiseanna don scoláire eolas faoina gharthimpeallacht agus faoin domhan mór a léamh, a anailísiú, a tharraingt le chéile agus a chur in iúl.  Cothaíonn sí eolas, scileanna, luachanna agus iompar a ligeann don scoláire fiosrú a dhéanamh ar an domhan fisiceach, ar ghníomhaíochtaí an duine agus ar an gcaoi a ndéanaimid teagmháil leis an domhan agus an chaoi ar féidir linn na hidirnaisc idir córais ar leith a aithint. 

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.