Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Ionchas maidir le scolairí

Snáithe 1: Bunchúrsa sa Ríomheolaíocht

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Mo dhomhan digiteach: Tábhacht na ríomhairí sa tsochaí nuaaimseartha agus i mo shaol féin
 1. 1.1

  samplaí d’úsáid ríomhairí a chur i láthair agus a roinnt, agus plé a dhéanamh ar a dtábhacht sa tsochaí nuaaimseartha agus ina shaol féin

  • clipboard
 2. 1.2

  cur síos a dhéanamh ar phríomhchomhpháirteanna córas ríomhaire (láraonad próiseála, cuimhne, príomhstóras, gléasanna ionchuir/aschuir, busanna)

  • clipboard
 3. 1.3

  a mhíniú gur gléasanna iad ríomhairí chun cláir a rith trí theangacha ríomhchlárúcháin a úsáid

  • clipboard
2. Is códóir mé – céim ar chéim: An chaoi le tús a chur le ríomhchlárú agus le halgartaim bhunúsacha a fhorbairt
 1. 1.4

  algartaim oiriúnacha a fhorbairt le súdachód agus/nó le sreabhchairteacha

  • clipboard
 2. 1.5

  cód a scríobh chun algartaim a chur i bhfeidhm

  • clipboard
 3. 1.6

  croíghnéithe teangacha ríomhchlárúcháin struchtúrtha a phlé agus a chur i bhfeidhm, ar nós athróg, oibreoirí, lúb, cinntí, sannacháin agus modúl

  • clipboard
 4. 1.7

  an cód a thástáil

  • clipboard
 5. 1.8

  na torthaí a mheasúnú i ngrúpaí de bheirt nó de thriúr

  • clipboard

Snáithe 2: Nascaimis

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Naisc a dhéanamh: Is gairis cumarsáide iad ríomhairí
 1. 2.1

  na bunchoincheapa a bhaineann leis an idirlíon a phlé

  • clipboard
 2. 2.2

  cur síos a dhéanamh ar an gcaoi a niompraítear sonraí ar an Idirlíon agus ar an gcaoi a mbíonn ríomhairí i mbun cumarsáide agus comhoibriú trí phrótacail

  • clipboard
 3. 2.3

  an chaoi a seachadann innill chuardaigh torthaí a mhíniú

  • clipboard
 4. 2.4

  suíomh gréasáin a thógáil le teanga mharcála hipirtéacs (HTML) agus le stílbhileog chascáideach (CSS) chun a chuid foghlama a thaispeáint

  • clipboard
2. Giotáin agus bearta: An chaoi a stórálann ríomhairí sonraí
 1. 2.5

  míniú a thabhairt ar an gcaoi a léiríonn ríomhairí sonraí ag úsáid 1nna agus 0nna

  • clipboard
 2. 2.6

  an chaoi a léirítear líníochtaí agus grianghraif i ngairis ríomhaireachta a iniúchadh

  • clipboard
3. Fadhbanna an fhíorshaoil: An Ríomheolaíocht do mo spreagadh
 1. 2.7

  ábhar nó dúshlán sa ríomheolaíocht a spreagann é a shainaithint

  • clipboard
 2. 2.8

  taighde a dhéanamh ar an ábhar/dúshlán sin

  • clipboard
 3. 2.9

  moladh a chur i láthair le haghaidh plé agus machnamh a dhéanamh ar aiseolas

  • clipboard
 4. 2.10

  a chur ina luí ar a phiaraí go bhfuil fiúntas ag baint le smaoineamh

  • clipboard

Snáithe 3: Códú ag an gCéad Chéim Eile

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Is códóir mé: Coincheapa níos casta i ríomhchlárú agus i smaointeoireacht ríomhaireachta
 1. 3.1

  cód a dhearadh go cruthaitheach agus a scríobh le haghaidh tascanna gearra ríomhchláraithe chun úsáid oibreoirí a thaispeáint le haghaidh sannacháin, uimhríochta, comparáide agus teaglamaí Boole

  • clipboard
 2. 3.2

  tascanna gearra ríomhchláraithe a chur i gcrích le bunstruchtúir líneacha sonraí (m.sh. eagar nó liosta)

  • clipboard
 3. 3.3

  an chaoi a ngabhann feidhmeanna agus/nó gnásanna (sainigh agus glaoigh) teibiú a thaispeáint

  • clipboard
 4. 3.4

  cur síos a dhéanamh ar shreabhrialú cláir m.sh. sreabhrialú comhuaineach nó seicheamhach – ag brath ar theanga

  • clipboard
2. An cód a dhoiciméadú: Doiciméadú agus anailís ar chód
 1. 3.5

  cláir a dhoiciméadú chun an chaoi a noibríonn siad a mhíniú

  • clipboard
 2. 3.6

  an cód doiciméadaithe a chur i láthair dá chomhscoláirí i ngrúpaí beaga

  • clipboard
 3. 3.7

  cód a anailísiú chun a fheidhm a fháil amach agus chun earráidí nó earráidí féideartha a shainaithint

  • clipboard