Samplaí de shaothar scoláirí

Is féidir breathnú anseo ar shamplaí d’fhoghlaim scoláirí faoi chúrsaí cultúir agus teanga i ngach ceann de Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí: Fraincis, Iodáilis, Spáinnis agus Gearmáinis.

Má tá TCA le sampla de shaothar scoláirí, teastaíonn cuntas múinteora chun breathnú air. Is féidir leat cuntas a shocrú anseo le d’uimhir chlárúcháin ón gComhairle Mhúinteoireachta.

Samplaí de shaothar scoláirí - Fraincis
Samplaí de shaothar scoláirí - Iodáilis
Samplaí de shaothar scoláirí - Spáinnis
Samplaí de shaothar scoláirí - Gearmáinis