Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Aidhm

Is é is aidhm le hEalaín na hArdteistiméireachta eolas, scileanna, tuiscint agus luachanna a fhorbairt san fhoghlaimeoir le go mbeidh sé ar a chumas smaoineamh a thabhairt chun críche agus freagra a thabhairt ar a shaothar féin agus ar shaothar daoine eile mar aon leis na saothair a thuiscint, agus anailís agus measúnú a dhéanamh orthu. Is duine ar leith é gach foghlaimeoir agus cuirfear ar a chumas a scileanna féin a fhorbairt ar bhealach pearsanta. Músclófar feasacht san fhoghlaimeoir faoi dhomhan an Amharcstaidéir agus faoin gcaoi a dtéann sé i bhfeidhm ar a shaothar agus ar a shaol agus mar sin, músclófar feasacht ann faoin ról atá aige féin sa tsochaí trí chéile.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.