Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Aidhm

Dírítear san Oideachas Reiligiúin ar eolas, tuiscint, scileanna, dearcadh agus luachanna a fhorbairt chun cur ar chumas an aosa óig tuiscint a fháil ar reiligiún agus ar a ábharthacht sa saol, i gcaidrimh, sa tsochaí agus sa domhan trí chéile. Tá sé mar aidhm aige cumas an scoláire a fhorbairt chun ceisteanna faoi bhrí, cuspóir agus caidrimh a fhiosrú, cabhair a tabhairt dó chun tuiscint, meas agus léirthuiscint a fháil ar an gcaoi ina léiríonn daoine cibé creideamh atá acu, agus éascú a dhéanamh ar dhialóg agus machnamh faoin éagsúlacht creidimh agus luachanna atá mar bhonn faoi chinnteoireacht fhreagrach agus modhanna maireachtála. 

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.