Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Aidhm

Is é is aidhm leis sonraíocht an Léinn Chlasaicigh cur le forbairt léirthuisceana ar shibhialtachtaí na Sean-Ghréige agus na Róimhe agus ar an tSean-Ghréigis agus an Laidin. Spreagtar sa tsonraíocht féinléiriú sa scoláire, cuirtear féinmheas agus féinmhachnamh chun cinn, spreagtar samhlaíocht an scoláire, moltar íogaireacht i leith an ilchultúrachais, agus dá bhrí sin tacaítear le forbairt an duine iomláin. 

Forbróidh an scoláire an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint atá riachtanach chun dul i ngleic leis na sibhialtachtaí uathúla seo, agus trína dhéanamh sin, forbróidh sé an litearthacht fhísiúil, na scileanna criticiúla agus na hinniúlachtaí teanga atá riachtanach le dul i ngleic le domhan ilchineálach an lae inniu. 
 

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.