Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Aidhm

Is é is aidhm na Teicneolaíochta Feidhmí sa tsraith shóisearach:

  • a chur ar chumas an scoláire tuiscint choincheapúil, scileanna disciplíneacha agus an t-eolas riachtanach ar an ábhar a fhorbairt chun fadhbanna réadúla a iniúchadh agus a réiteach
  • taitneamh as staidéar a dhéanamh ar an ábhar a chur chun cinn fad is a fhorbraítear fiosracht faoi dhomhan na teicneolaíochta
  • forbairt a dhéanamh ar chumas an scoláire smaointe a cheapadh agus a fhorbairt trí phróiseas atriallach agus cumarsáid a dhéanamh trí na meáin chuí
  • forbairt a dhéanamh ar an teacht aniar atá sa scoláire nuair a dhéantar critíc chuiditheach air agus tacú lena fhoghlaim i dtimpeallacht ‘inar féidir teip’
  • meon fiosrachta, nuálaíochta, cruthaitheachta agus féinéifeachtúlachta a spreagadh.
     
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.