Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Fáilte chuig curriculumonline

Anseo, gheobhaidh tú gach cáipéisíocht curaclaim agus ábhar tacaíochta le haghaidh churaclam na Gaeilge do pháistí idir 1-6 bliana d’aois (Aistear), scoláirí idir 5-12 bliana d’aois (Bunscoil), scoláirí idir 12-15 bliana (Sraith Shóisearach) agus idir 16-18 bliana d’aois (Sraith Shinsearach).

2 children

Baile

Nuacht

 • Image of the Primary Curriculum Framework document

  Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

  tá CNCM ag tabhairt faoi chomhairliúchán ar na Dréachtsonraíochtaí Curaclaim Bunscoile san Oideachas Ealaíon; ar na Nuatheangacha Iasachta i gCuraclam Teanga na Bunscoile; ar an Oideachas Sóisialta agus Imshaoil (OSI); ar an Eolaíocht, Teicneolaíocht agus Innealtóireacht (ETI); agus ar an bhFolláine ó 6 Márta go 7 Meitheamh, 2024.

 • Images representing all seven Tranche 2 subjects

  Comhairliúcháin Ardteistiméireachta

  le haghaidh Cuntasaíocht, Staidéar Foirgníochta, Innealtóireacht, Bearla, Tíreolaíocht, Nascmhodúil Ghairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT), Corpoideachas na hArdteistiméireachta

 • Picture of the reports

  Comhtháthú, Oideolaíocht agus Measúnú

  Tá taighde ceannródaíoch, scríofa ag an Dr Patrick Burke agus an Dr Paula Lehane, foilsithe ag CNCM ag déanamh iniúchadh ar idirspleáchas idir na coincheapa sin agus impleachtaí do gníomhaireacht - ó thaobh páiste agus múinteoir de.

Sectors

 • Cleachtóir Luath-Óige ag spreagadh linbh chun túr a thógáil as bloic ildaite, idirnasctha

  An Luath-Óige

  Is é Aistear creatchuraclam na luath-óige do pháistí in Éirinn ó bhreith go sé bliana d’aois is ea Aistear

 • Daltaí bunscoile agus a múinteoir ag obair le chéile ar phéinteáil a chríochnú

  Bunscoil

  Tá sé mar aidhm ag Córas Bunoideachais na hÉireann oideachas iomlánaíoch a chur ar fáil do pháistí ionas gur féidir leo gach buntáiste ar féidir leo a bhaint amach sa saol a bhaint amach agus an poitéinseal atá acu mar dhaoine aonair a aimsiú.

 • Mac léinn na Sraithe Sóisearaí sa rang lán le daltaí eile

  An tSraith Shóisearach

  Tugann an Creat don tSraith Shóisearach an bhunchloch d’iarbhunscoileanna cláir oideachais ar ardchaighdeán, atá uilechuimsitheach agus ábhartha a phleanáil le heispéiris foghlama feabhsaithe do gach scoláire.

 • Daltaí na Sraithe Sinsearaí ina suí thart ar bhord ag plé obair thionscadail

  An tSraith Shinsearach

  Oideachas na sraithe sinsearaí a thugtar ar an tréimhse oideachais a leanann an tsraith shóisearach agus is scoláirí idir 15 agus 18 mbliana a thugann fúithi.

Bí ar an Eolas

Glac síntiús linn chun nuacht a fhil ó CNCM.

CLÁRAIGH ANSEO

Cruthaigh do leabharlann curaclaim féin

Cruthaigh do leabharlann churaclaim féin leis an bhfeidhm ghearrthaisce.

Feidhm fáisc-chláir