Creat Corpoideachais na Sraithe Sinsearaí

Is é aidhm an chorpoideachais sa tsraith shinsearach cumas an fhoghlaimeora a fhorbairt chun páirt a ghlacadh i gcorpoideachas agus i ngníomhaíocht choirp go muiníneach agus go heolach. Mar gheall ar an bhfoghlaim san oideachas fisiciúil, méadaíonn an duine óg a thaitneamh, a mhuinín agus a inniúlacht i réimse gníomhaíochtaí coirp.

 Tá Creat Corpoideachais na Sraithe Sinsearaí á thabhairt isteach i scoileanna i mí Mheán Fómhair 2018

Luath-Óige Bunscoil Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach