Na gnéithe cáilíochta

Tacaíonn na gnéithe cáilíochta le breithiúnas an scoláire agus an mhúinteora ar na Measúnuithe Rangbhunaithe agus is iad na critéir a úsáidfidh múinteoir le Taifead Gníomhartha deiridh an scoláire a mheas.

Beidh ábhar níos mionsonraithe maidir le measúnú agus tuairisciú sa ghearrchúrsa OSSP seo, lena n-áirítear gnéithe a bhaineann le caighdeán agus sonraí na socruithe praiticiúla a bhaineann le measúnú ar an Measúnú Rangbhunaithe, ar fáil i dtreoirlínte measúnaithe ar leith do OSSP. Cuimseoidh na treoirlínte, mar shampla, an fad agus na leaganacha amach a mholtar le haghaidh píosaí oibre an scoláire, agus tacaíocht i dtaca le breithiúnas ‘ar an iomlán’ a úsáid i ndáil leis na gnéithe cáilíochta.