Amharc-ealaín

Fáilte chuig Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí. Trasna trí shnáithe chomhtháithe, Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh, leagann an curaclam amach ionchais shoiléire do scoláirí. Cliceáil ar an ngrafaic chun teacht ar an tsonraíocht curaclaim, treoirlínte measúnaithe, samplaí d'obair na scoláirí mar aon le hábhar FGL atá ar fáil ar shuíomh gréasáin an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT).

Luath-Óige Bunscoil Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach