Nuatheangacha Iasachta (NTI)

Fáilte go Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí
Leagtar amach ionchais shoiléire maidir le scoláirí sa tsonraíocht churaclaim thar thrí shnáithe chomhtháite na Nuatheangacha Iasachta le haghaidh Spáinnise, Gearmáinise, Fraincise agus Iodáilise. Chun breathnú ar an tsonraíocht churaclaim, treoirlínte measúnaithe, samplaí de shaothar scoláirí chomh maith le siollabais Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí le haghaidh na gceithre theanga a chríochnóidh in 2019, cliceáil ar an ngrafaic thall. Más fearr leat cóip PDF den tsonraíocht nua a chur i gcló, cliceáil thíos.

Bunscoil Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach