Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Fáilte chuig curriculumonline

Anseo, gheobhaidh tú gach cáipéisíocht curaclaim agus ábhar tacaíochta le haghaidh churaclam na Gaeilge do pháistí idir 1-6 bliana d’aois (Aistear), scoláirí idir 5-12 bliana d’aois (Bunscoil), scoláirí idir 12-15 bliana (Sraith Shóisearach) agus idir 16-18 bliana d’aois (Sraith Shinsearach).

Two children making a collage

Nuacht

Images of History, Geography, Mathematics, Music and Home Economics subjects

Tá cuireadh á thabhairt ag CNCM

chuig léirithe spéise ó scoileanna chun páirt a ghlacadh san Athbhreithniú Luath ar Chur i bhFeidhm na sonraíochtaí Stair, Eacnamaíocht Bhaile, Tíreolaíocht, Matamaitic agus Ceol don tSraith Shóisearach

Tá cuireadh á thabhairt ag CNCM
Picture of the reports

Comhtháthú, Oideolaíocht agus Measúnú

Tá taighde ceannródaíoch, scríofa ag an Dr Patrick Burke agus an Dr Paula Lehane, foilsithe ag CNCM ag déanamh iniúchadh ar idirspleáchas idir na coincheapa sin agus impleachtaí do gníomhaireacht - ó thaobh páiste agus múinteoir de.

Comhtháthú, Oideolaíocht agus Measúnú
Cover_GA

Curaclam Matamaitice na Bunscoile

Curaclam Matamaitice na Bunscoile nua foilsithe

Curaclam Matamaitice na Bunscoile
Image of the media release

Foilsithe

Iniúchadh ar Thabhairt isteach an Chreata don tSraith Shóisearach: Staidéar fadaimseartha – Tuarascáil eatramhach uimh. 2

Foilsithe
Front cover of the Primary Curriculum Framework

Creatchuraclam na Bunscoile

Tá Creatchuraclam na Bunscoile ar fáil anois.

Creatchuraclam na Bunscoile

Uirlisí úsáide OSPS/OCG (an tSraith Shinsearach)

Tá sé dúshlánach teagasc agus foghlaim a cheapadh a chomhlíonann riachtanais páistí agus daoine óga i raon na n-ábhar éagsúil a d’fhéadfaí teacht chun cinn in OSPS/OCG.

Uirlisí úsáide OSPS/OCG (an tSraith Shinsearach)

Sectors

dots

An Luath-Óige

Is é Aistear creatchuraclam na luath-óige do pháistí in Éirinn ó bhreith go sé bliana d’aois is ea Aistear.

An Luath-Óige

Bunscoil

Tá sé mar aidhm ag Córas Bunoideachais na hÉireann oideachas iomlánaíoch a chur ar fáil do pháistí ionas gur féidir leo gach buntáiste ar féidir leo a bhaint amach sa saol a bhaint amach agus an poitéinseal atá acu mar dhaoine aonair a aimsiú.

Bunscoil
structure

An tSraith Shóisearach

Tugann an Creat don tSraith Shóisearach an bhunchloch d’iarbhunscoileanna cláir oideachais ar ardchaighdeán, atá uilechuimsitheach agus ábhartha a phleanáil le heispéiris foghlama feabhsaithe do gach scoláire.

An tSraith Shóisearach

An tSraith Shinsearach

Oideachas na sraithe sinsearaí a thugtar ar an tréimhse oideachais a leanann an tsraith shóisearach agus is scoláirí idir 15 agus 18 mbliana a thugann fúithi.

An tSraith Shinsearach

Bí ar an Eolas

Glac síntiús linn chun nuacht a fhil ó CNCM.

CLÁRAIGH ANSEO

Cruthaigh do leabharlann curaclaim féin

Cruthaigh do leabharlann churaclaim féin leis an bhfeidhm ghearrthaisce.

Feidhm fáisc-chláir