Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Fáilte chuig curriculumonline

Anseo, gheobhaidh tú gach cáipéisíocht curaclaim agus ábhar tacaíochta le haghaidh churaclam na Gaeilge do pháistí idir 1-6 bliana d’aois (Aistear), scoláirí idir 5-12 bliana d’aois (Bunscoil), scoláirí idir 12-15 bliana (Sraith Shóisearach) agus idir 16-18 bliana d’aois (Sraith Shinsearach).

Two children making a collage

Nuacht

Image of the media release

Foilsithe

Iniúchadh ar Thabhairt isteach an Chreata don tSraith Shóisearach: Staidéar fadaimseartha – Tuarascáil eatramhach uimh. 2

Foilsithe
Illustration of Chinese Language and Culture, Coding, Digital Media Literacy

Gearrchúrsaí - Athbhreithniú ar Léargais Luatha

Teanga agus Cultúr na Síne, Codú, Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha

Gearrchúrsaí - Athbhreithniú ar Léargais Luatha
Front cover of the Primary Curriculum Framework

Creatchuraclam na Bunscoile

Tá Creatchuraclam na Bunscoile ar fáil anois.

Creatchuraclam na Bunscoile
structure

Uirlisí úsáide OSPS/OCG (an tSraith Shóisearach)

Clúdaítear curaclam leathan in Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) a chabhraíonn le páistí agus daoine óga foghlaim fúthu féin agus faoi conas caidrimh fholláine a fhorbairt agus a choinneáil.

Uirlisí úsáide OSPS/OCG (an tSraith Shóisearach)

Uirlisí úsáide OSPS/OCG (an tSraith Shinsearach)

Tá sé dúshlánach teagasc agus foghlaim a cheapadh a chomhlíonann riachtanais páistí agus daoine óga i raon na n-ábhar éagsúil a d’fhéadfaí teacht chun cinn in OSPS/OCG.

Uirlisí úsáide OSPS/OCG (an tSraith Shinsearach)

Treoir Chleachtais Aistear Síolta

Áirítear leis an Treoir Chleachtais raon acmhainní chun cuidiú le cleachtóirí machnamh criticiúil a dhéanamh ar an gcuraclam agus chun na rudaí a oibríonn go maith a shainaithint ann.

Treoir Chleachtais Aistear Síolta

Sectors

dots

An Luath-Óige

Is é Aistear creatchuraclam na luath-óige do pháistí in Éirinn ó bhreith go sé bliana d’aois is ea Aistear.

An Luath-Óige

Bunscoil

Tá sé mar aidhm ag Córas Bunoideachais na hÉireann oideachas iomlánaíoch a chur ar fáil do pháistí ionas gur féidir leo gach buntáiste ar féidir leo a bhaint amach sa saol a bhaint amach agus an poitéinseal atá acu mar dhaoine aonair a aimsiú.

Bunscoil
structure

An tSraith Shóisearach

Tugann an Creat don tSraith Shóisearach an bhunchloch d’iarbhunscoileanna cláir oideachais ar ardchaighdeán, atá uilechuimsitheach agus ábhartha a phleanáil le heispéiris foghlama feabhsaithe do gach scoláire.

An tSraith Shóisearach

An tSraith Shinsearach

Oideachas na sraithe sinsearaí a thugtar ar an tréimhse oideachais a leanann an tsraith shóisearach agus is scoláirí idir 15 agus 18 mbliana a thugann fúithi.

An tSraith Shinsearach

Bí ar an Eolas

Glac síntiús linn chun nuacht a fhil ó CNCM.

CLÁRAIGH ANSEO

Cruthaigh do leabharlann curaclaim féin

Cruthaigh do leabharlann churaclaim féin leis an bhfeidhm ghearrthaisce.

Feidhm fáisc-chláir