Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Fáilte chuig curriculumonline

Anseo, gheobhaidh tú gach cáipéisíocht curaclaim agus ábhar tacaíochta le haghaidh churaclam na Gaeilge do pháistí idir 1-6 bliana d’aois (Aistear), scoláirí idir 5-12 bliana d’aois (Bunscoil), scoláirí idir 12-15 bliana (Sraith Shóisearach) agus idir 16-18 bliana d’aois (Sraith Shinsearach).

Two children making a collage

Nuacht

Grianghraf de mhic léinn idirbhliana ag gáire

An Idirbhliain

Comhairliúchán ar an bPáipéar Cúlra agus gearrchuntas maidir le hathbhreithniú ar Ráiteas an Chláir Idirbhliana

An Idirbhliain

Uirlisí úsáide OSPS/OCG (Bunscoil)

Tá na huirlisí úsáide seo á bhforbairt chun tacú le múinteoirí atá ag plé leis an Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) mar ghné den churaclam OSPS reatha.

Uirlisí úsáide OSPS/OCG (Bunscoil)
structure

Uirlisí úsáide OSPS/OCG (an tSraith Shóisearach)

Clúdaítear curaclam leathan in Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) a chabhraíonn le páistí agus daoine óga foghlaim fúthu féin agus faoi conas caidrimh fholláine a fhorbairt agus a choinneáil.

Uirlisí úsáide OSPS/OCG (an tSraith Shóisearach)

Uirlisí úsáide OSPS/OCG (an tSraith Shinsearach)

Tá sé dúshlánach teagasc agus foghlaim a cheapadh a chomhlíonann riachtanais páistí agus daoine óga i raon na n-ábhar éagsúil a d’fhéadfaí teacht chun cinn in OSPS/OCG.

Uirlisí úsáide OSPS/OCG (an tSraith Shinsearach)

Treoir Chleachtais Aistear Síolta

Áirítear leis an Treoir Chleachtais raon acmhainní chun cuidiú le cleachtóirí machnamh criticiúil a dhéanamh ar an gcuraclam agus chun na rudaí a oibríonn go maith a shainaithint ann.

Treoir Chleachtais Aistear Síolta
Senior Cycle Logo

Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí

Tá an tSraith Shinsearach á hathfhorbairt, tar éis próiseas cuimsitheach athbhreithnithe.

Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí

Sectors

dots

An Luath-Óige

Is é Aistear creatchuraclam na luath-óige do pháistí in Éirinn ó bhreith go sé bliana d’aois is ea Aistear.

An Luath-Óige

Bunscoil

Tá sé mar aidhm ag Córas Bunoideachais na hÉireann oideachas iomlánaíoch a chur ar fáil do pháistí ionas gur féidir leo gach buntáiste ar féidir leo a bhaint amach sa saol a bhaint amach agus an poitéinseal atá acu mar dhaoine aonair a aimsiú.

Bunscoil
structure

An tSraith Shóisearach

Tugann an Creat don tSraith Shóisearach an bhunchloch d’iarbhunscoileanna cláir oideachais ar ardchaighdeán, atá uilechuimsitheach agus ábhartha a phleanáil le heispéiris foghlama feabhsaithe do gach scoláire.

An tSraith Shóisearach

An tSraith Shinsearach

Oideachas na sraithe sinsearaí a thugtar ar an tréimhse oideachais a leanann an tsraith shóisearach agus is scoláirí idir 15 agus 18 mbliana a thugann fúithi.

An tSraith Shinsearach

Bí ar an Eolas

Glac síntiús linn chun nuacht a fhil ó CNCM.

CLÁRAIGH ANSEO

Cruthaigh do leabharlann curaclaim féin

Cruthaigh do leabharlann churaclaim féin leis an bhfeidhm ghearrthaisce.

Feidhm fáisc-chláir