Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

An Spáinnis

Clúdaíonn an siollabas seo teagasc agus foghlaim na Spáinnise sa chéad bhliain, sa dara bliain agus sa tríú bliain iar-bhunscoile. Measúnaítear é i scrúdú i scrúduithe Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal ag deireadh na tríú bliana.

Nóta:  Tosóidh scoláirí chéad bhliana ar shonraíocht nua Spáinnise sa tSraith Shóisearach a dhéanamh i Meán Fómhair 2017.