Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Na gnéithe cáilíochta

Tacaíonn na Gnéithe Cáilíochta le breithiúnas an scoláire agus an mhúinteora ar an Measúnú Rangbhunaithe agus is iad na critéir iad a úsáidfidh an múinteoir chun Measúnuithe Rangbhunaithe an scoláire a mheas.

Beidh sonraí níos mine ar fáil i dtreoirlínte measúnaithe ar leith le haghaidh Timpeall an Domhain in Ochtú Lá maidir leis an measúnú agus tuairisciú sa ghearrchúrsa seo de chuid na sraithe sóisearaí, lena n-áirítear Gnéithe Cáilíochta agus sonraí faoi na socruithe praiticiúla a bhaineann le measúnú an Mheasúnaithe Rangbhunaithe seo.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.